Peter Morfeldt, konsulent innen skoleutvikling og ledelse

Peter Morfeldt har jobbet med skolen i 30 år, og er spesialist på skoleutvikling. Drivkraften ligger i hans egen erfaring med arbeid i skolen, som blant annet skoleleder og rektor: Han vet hvor vanskelig det er, og vil være den han selv hadde hatt bruk for i rollen som skoleleder. Det er skolen som bygger grunnlaget for fremtidens samfunn, fastslår han, og det fysiske miljøet har naturligvis betydning for hvor vellykket skolen blir. Noen ganger snakker man om innredningen som "den tredje pedagogen", som skal støtte elever og pedagoger i den daglige virksomheten deres. Skolens fysiske miljø skal handle om å skape ulike miljøer for ulike former for læring, sier Peter Morfeldt.

"Det er slående hvor mange viktige synspunkter Tindra som elev har rundt læringssituasjonen sin."

Peter Morfeldt om sin tankevekkende samtale med videregåendeeleven Tindra Saxe

lær at kende de andre mennesker i samtalen