Christer Holger, grunnlegger og virksomhetsleder ved Skapaskolan

For Christer Holger er koblingen mellom rommets fysiske utforming og effektiv læring ingen nyhet. Læringsmiljøets muligheter har vært med ham nesten helt siden han grunnla Skapaskolan i Huddinge i 2013. Akkurat nå holder han og medarbeiderne på å utforme sin helt nye skolebygning, der de får muligheten til å skape et godt læringsmiljø fra grunnen av.

"Noe jeg tar med meg fra denne samtalen er at et miljø skal være selvforklarende – at jeg skal kunne forstå hvordan et miljø brukes allerede når jeg ser på det."

Christer Holger om sin samtale med designeren Rikard Gartmyr

lær at kende de andre mennesker i samtalen