Ulrika Myhr, fysioterapeut

Ulrika Myhr er fysioterapeut med barn som spesialitet. Det innebærer at hun er spesialist på barns kroppsfysikk og fysiske utvikling. Hun forteller om en utvikling de siste tiårene som innebærer at barn i dag får for lite trening helt fra fødselen, med det resultat at de blir for svake. Skolemiljøet bidrar dessverre ikke til å snu dette. Ulrika beskriver det som "helt absurd" at det ikke finnes noen normer for skolemøbler.

"Det var veldig morsomt å snakke med Jenny, det er utrolig morsomt å snakke med en så engasjert lærer som henne. Samtidig føler jeg at min yrkeskategori er nødvendig i skolen – Jenny kan ikke erstatte meg, og jeg kan ikke erstatte henne. Hun skal være lærer."

Ulrika Myhr etter samtalen med hovedlærer Jenny Ohlis

lær at kende de andre mennesker i samtalen