Monica Smedbäck Cardozo, hovedlærer Solna Stad

Oppveksten i Venezuela er en viktig del av Monica Smedbäck Cardozo, som i dag er hovedlærer i digitalisering i Solna kommune nord for Stockholm. Hun synes det er forferdelig at hun selv kan veksle mellom å gå rundt, stå og sitte i løpet av skoledagen, mens elevene hennes forventes å sitte stille på den samme stolen dag ut og dag inn, og likevel lære noe.

"I stedet for å gi dem de beste forutsetningene, gir vi dem de dårligste. Derfor har jeg tenkt mye på hvordan jeg vil ha det i klasserommet mitt – det er tanker som nå er blitt konkretisert i samtalen med Anders."

Monica Smedbäck Cardozo om samtalen med Kinnarps' konseptansvarlige for Next Education, Anders Larsson

lær at kende de andre mennesker i samtalen