Læreren arbeidsstasjon

Arbeidsplassen for pedagoger og administrativt personale bør ha godt med oppbevaring. Her skal møbler gi en god arbeidsstilling og smart teknologi som støtter arbeidet. Det kan være din egen plass eller en av plassene i et aktivitetsbasert miljø. Her stenger du ute støy og andre forstyrrelser, og kan jobbe effektivt og fokusert under best mulige forutsetninger. Rommet kan med fordel også inneholde et areal med myke sitteplasser og møtebord for spontane møter.
Fokusord
  • Avskjermet miljø
  • Smart oppbevaring
  • Teknologi som støtter
  • For lærere så vel som administrativt personale
  • Bra lys og god lyd miljø
  • Ergonomisk riktige plasser