Kreativt rom

I dette rommet får abstrakte ideer konkret form, som fysiske objekter eller binære koblinger. Her kreves oppmerksomhet om sikkerhet, godt lys, slitesterke overflater, et variert miljø som gir rom for både tankeprosesser og realisering av ideer. Én og én i gruppe, med verktøy eller tekniske hjelpemidler. Teknologi som støtter, instruerer, inspirerer. Dette skal være et rom som bidrar til godt tankearbeid og hjelper de som bruker rommet på en konstruktiv måte.
Fokusord
  • Lett å forandre
  • For separat arbeid og gruppearbeid
  • Tilpasset lyd og lys
  • Lett å holde rent
  • Slitesterkt
  • Inspirerende
  • Kunnskapsdeling