Korridor

Området der de store forflytningene skjer, mellom undervisningsrom, spiserom, pause og undervisning. I mange tilfeller også en scene for elever og et oppbevaringsrom for tingene deres. En plass som kan varieres og brytes opp, foredles med oaser og hvileplasser for lengre og kortere pauser, og hvorfor ikke bli en forlengelse av klasserommet? Trygge hjørner og alkover kan settes inn og bli holdepunkter for elevgrupper, ekstra studieplasser og pausepunkter. Teknisk utstyr kan gi støtte gjennom dagen med informasjon, timeplaner eller hvorfor ikke pauseunderholdning?
Fokusord
  • Alternativ studieplass
  • Forlengelse av klasserommet
  • Mellomrom
  • Sosialt rom
  • Pauseareal
  • Selvstudier
  • Transport