Klasserom

Klasserommet er ment for undervisning. Et sted som skal støtte læring. I løpet av en dag utføres ulike aktiviteter som fører til ulike læresituasjoner, og da er det viktig at møbleringen fungerer som en såkalt «tredje pedagog». Møbleringen må være fleksibel for å støtte elever og pedagoger i de aktiviteter som utføres. Gruppearbeid krever én type møblering, mens stille, fokusert arbeid krever en annen. Klasserommet skal oppmuntre til bevegelse for aktiv læring, og skal også kunne vokse ut i korridoren og tilknyttede grupperom.
Fokusord
  • Fleksibilitet
  • Ulike soner
  • Rom i rommet
  • Teknologi
  • Individuelt tilpasset
  • Dynamisk
  • Smart oppbevaring
  • Bra lys og god lyd miljø
  • Ergonomisk riktige plasser