Inngang

I inngangen har skolen mulighet til å gi elever, medarbeidere og besøkende et godt inntrykk – hver dag. Et innbydende inntrykk som setter tonen for læremiljøet som helhet og for skoledagen, og en konkret puslespillbrikke i skolens viktige varemerke. Men også en plass der bare de som hører til der har fri tilgang, der det stilles spørsmål ved ukjente for trygghet og sikkerhet.
Fokusord
  • Innbydende startplass
  • Informasjon
  • Trygg sluse
  • Felles passeringspunkt
  • Et inspirerende puff om morgenen
  • Merkevarebyggende