Hall / foaje

Et fellesareal for sosial omgang og rekreasjon, der elever, pedagoger og rektor møtes på ulike tidspunkter i løpet av dagen. Et sted for avkobling, spontane samtaler, uformell læring og diskusjoner. Varierende innredning i rommet, som skaper flere miljøer i ett, fra mindre til større grupper. Lyd, lys, former og overflater kan varieres for å skape visuelle og taktile øyer. Rom i rommet kan gi plass til rekreasjon og refleksjon, en tribune kan bli en samlingsplass, gjerne utstyrt med godt med strømuttak. For yngre aldersgrupper mer fokus på romutforskende lek.
Fokusord
  • Møteplass
  • Lek og moro
  • Studieplasser
  • Pause
  • Sosialisering
  • Fleksibelt
  • Blandet
  • Uformell læring
  • Dele kunnskap
  • Spontane diskusjoner