Grupperom

For mindre eller litt større grupper, når det er behov for å kunne jobbe sammen, men atskilt fra andre. Viktig å innrede både for elever og pedagoger. Her finnes det teknologi som bidrar til læringen. Et rom som lukker omverdenen ute, og lukker inne det som skjer der. Når minutter blir timer skal man fortsatt ha energi og fokus, luften skal være lett og lyset bra.
Fokusord
  • Atskilt studiemiljø
  • Samtalerom for flere
  • Kollegialt
  • Fokus
  • Teknologi som hjelper
  • Bra lys og god lyd miljø
  • Samarbeidsrom
  • Prosjektplass
  • Ergonomisk riktige plasser