Bibliotek

Dette er et fokusmiljø for elever både i undervisningen og i pauser. Egnede studieplasser for én og flere gjør læringen lettere. En del av biblioteket kan være et sted for refleksjon, med myke sitteplasser og avskjermede arealer. Biblioteket kan også være et mediatek som fungerer både som møteplass og arbeidsplass. Dette fokuserer på teknologi og kan også omfatte grupperom.
Fokusord
  • Fokusert studie-miljø
  • Rom i rommet
  • Ergonomisk riktige plasser
  • Teknologi som hjelper undervisning
  • Refleksjon
  • Rekreasjon
  • Møteplass
  • Smart oppbevaring
  • Bra lys og god lyd miljø