Hva betyr det å analysere undervisningsstedet?

01_workplace-analysis-icon_pen.png

Lære

Det dere gjør på utdanningsstedet, og måten dere gjør det på.

01_workplace-analysis-icon_house.png

Sted

Selve plassen der dere velger å drive undervisningen (lokaler + teknologi).

01_workplace-analysis-icon_brain.png

Analyse

Prosessen med å forstå et komplekst tema, og dele det i mindre deler for å få en bedre forståelse.

En analyse av utdanningsstedet er prosessen der det komplekse miljø brytes ned i mindre deler for å få en bedre forståelse av helheten.

En nærmere titt på LÆRING – det dere gjør på skolen og hvordan dere gjør det. PLASS – der dere velger å utføre aktivitetene. Det dreier seg med andre ord om å få en forståelse av hvordan lundervisningsstedet kan hjelpe studenter og lærere å lære og undervise bedre. Vi har en metode for dette, som vi kaller KINNARPS NEXT EDUCATION®.

Hvorfor utføre en analyse av undervisningsstedet?

Elever og lærere er skolens hjerte og sjel. Menneskene utfører arbeidet, de bruker stedet og de administrerer tiden og stedet. Derfor er det slik at jo bedre du forstår elevene og lærerne, og aktivitetene de utfører, desto bedre forstår du også hva slags INNREDNING de trenger for å lære og undervise bedre.

Når du får en forståelse av hvordan virksomheten ser ut, vil du ha den nødvendige kunnskapen som fører til forbedring.

Hvorfor utføre en analyse av undervisningsstedet?

01-Learning-space-analysis_two-icons_NO.png

Kinnarps' metode for lærestedsanalyse

03_workplace-analysis-icon_.png

Visjonsskaping

TID
3-4 timer

MÅL
Hjelpe beslutningstakere med å fastsette prioriteringer og å bygge deres visjon for endring.

03_workplace-analysis-icon_2.png

Workshops

TID
1–2 uker

MÅL
Veiledning og involvering av lærerne, skolepersonalet og elevene for å knytte aktivitetene deres til plassen som støtter dem på beste måte.

03_workplace-analysis-icon_4.png

Undersøkelse

TID
2–3 uker

MÅL
Involvering av ansatte for å samle all informasjon vedrørende bruk av skolen. Finne den beste løsningen for hver enkellt studieplass.

Du får en oppsummering av funn, sammen med detaljer rundt skolens behov, samt hvilke prioriteringer dere bør gjøre. (typer rom, hvilke størrelser, hvilke aktiviteter elevene og lærerne har behov for å utføre). Og, du får en oversikt over hvor stor andel fokusert arbeid lærere og elever vil utføre i de ulike sonene. I tillegg kommer detaljert informasjon om ergonomi, teknologi og andre situasjonsavhengige behov som vil være med og støtte løsningene.

KINNARPS NEXT EDUCATION®

Ønsker du vår hjelp til å skape ditt fremtidige skolemiljø? KINNARPS NEXT education® er en metode for å finne de gode løsningene til utdanningsmiljøet. Vi bruker detaljerte analyser og workshops til å kartlegge organisasjonens, lærernes og elevenes unike behov.

Kontakt oss