INSPIRERENDE INNREDNINGSLØSNINGER TIL SKOLER

I løpet av en vanlig skoledag pågår det en rekke ulike undervisningssituasjoner. De har ulike aktiviteter som krever sin grad av fokus. Da er det viktig med et støttende miljø som bidrar til optimal læring. En godt planlagt og bærekraftig innredningsløsning er utformet etter kartlagte behov. Fokus er innredningens egenskaper, utforming og plassering. Resultatet skal virke innbydende og støtte undervisningen.

Bli inspirert og se mer av de vanligste ativitetsområdene, og hvordan de kan utformes på en fleksibel og bærekraftig måte for elever og skolepersonale. Vi er her for å hjelpe dere uansett utgangspunkt – fra behovsanalyse og innredningsløsning til levering og oppfølging.