Knut

Art.

Knut | Art. no

Funksjon fremfor alt Stable dem, koble dem sammen eller plasser dem på egne ben. Knut byr på fantastisk funksjon. Som enkeltstol eller i gruppe.

Knut

Stabel- og sammenkoblingsbar Massiv bjerk, natur eller beiset Sete i tre eller med fast trekk Stoffmedgang 60 cm