Sumo

Art.

Sumo | Art. no

Som navnet antyder, er Sumo en serie stabile, bredbente bord i romslige størrelser.

Sumo

De skiller seg ut, gir rommet karakter og inspirerer til aktive møter. Sumo kan bestilles med rund, firkantet eller rektangulær bordplate. Alle bordene kan leveres med lett tilgjengelige strømuttak plassert direkte i bordplaten.