THE
BETTER
EFFECT
INDEX

The Better Effect Index er Kinnarps-konsernets egen bærekraftsfaktor, og markedets første helhetlige verktøy for bærekraftige innredningsvalg.

SLIK FUNGERER THE BETTER EFFECT INDEX

Vi måler produktet på seks ulike områder, og gir karakter (1–3) for hvert område

Vi begynte med å spørre kundene våre – arkitekter, innredere, innkjøpere og brukere – hva dere synes er viktig for å kunne ta bærekraftige valg. Med utgangspunkt i dere og i FNs bærekraftsmål har vi laget en indeks der vi bedømmer og setter karakter på våre produkter innenfor seks viktige områder.

Sluttresultatet er en totalkarakter

Høyeste karakter i hvert område er 3 poeng. Karakteren i hvert område er et gjennomsnitt av poengene på indikatorene. Høyeste mulige totalkarakter når alle områder legges sammen er 3 poeng. Totalkarakteren er et snitt av poengene i hvert område.

1. Råvarer og ressurser

✓  Kunnskap om råvarenes opphav

✓  Kunnskap om vilkår i produksjonskjeden

✓  Ressursoptimering

2. Klima

✓  Inntransport

✓  Uttransport

✓  Leverandører (fossilfri energi i produksjonen)

✓  Produsenter (fossilfri energi i produksjonen)

✓  Andel materiale med lav klimapåvirkning

3. Rene materialer

✓  Oppfylte nivåer for kjemikalieinnhold

✓  Oppfylte nivåer for utslipp

✓  Gode materialvalg

4. Sosialt ansvar

✓  Code of Conduct leverandører

✓  Leverandører som er risikovurdert

✓  Granskede leverandører fra risikoland

5. Resirkulering

✓  Mulig å reparere/renovere

✓  Mulig å gjenvinne materialer

✓  Fremstilt av gjenvunnet materiale

6. Ergonomi

✓  Muliggjør tilpassing

✓  Muliggjør bevegelse

✓  Forbedrer lydmiljøet

Bli kjent med verktøyet – The Better Effect Index i praksis

Se etter bærekraftskarakteren

På noen produktsider og produktlister kommer du til å se dette symbolet. Det betyr at produktet er med i The Better Effect Index og har en bærekraftskarakter. Tallet og grafen viser hvordan produktet gjør det på en skala fra 1–3.

✓  Viser den sammenlagte bærekraftskarakteren for produktet

✓  Skala fra 1–3

Finn produkter det er satt karakter på

I produktlistene våre kan du bruke filteret "Bærekraft" til å finne produkter som oppfyller akkurat dine bærekraftskrav.

 ✓ Filtreringsfunksjon med opptil 20 ulike valg

Dypdykk i produktenes bærekraft

På produktsidene finner du et fordypende verktøy der du kan undersøke detaljene i The Better Effect Index. Du kan se produktenes ulike måleverdier, og se hvordan de gjør det ut fra ulike bærekraftsperspektiver. Du velger selv hvor mye informasjon du vil se, med de ulike visningene «Oversikt», «Detaljer» og «Karaktersettingen».

✓  Interaktiv modul på produktsidene

✓  Tre ulike visninger med tre ulike detaljnivåer

Derfor skapte vi The Better Effect Index

«The Better Effect Index er den konkrete anvendelsen av holdbarhetsarbeidet vårt innenfor de ulike områdene. Det er et nettbasert verktøy som gjør det lettere for kunden å ta bærekraftige valg. Indeksen innebærer en utvidelse av begrepet bærekraft, og omfatter også områder som klima og gjenbruk, områder som miljømerkingene sjelden stiller krav til. Med indeksen vil vi gjøre det lettere å vurdere produktenes bærekraftsegenskaper på en mer detaljert måte, og ikke bare i henhold til basiskravene. Vi har sett flere positive effekter siden indeksen ble lansert i 2017. Den har gjort det lettere for kundene våre å se og vurdere produktenes bærekraftsegenskaper. Den stimulerer vårt eget bærekraftsarbeid, og den styrker den generelle diskusjonen om hvilke krav som er relevante å stille.»

Johanna Ljunggren, Kinnarps Sustainability Manager

Vi står i frontlinjen for bærekraftig design

… og vi vil være best på det

Med våre varemerker blir det enkelt å lage helhetsløsninger med fokus på bærekraft, funksjon og estetikk. Ved å mikse og matche produkter fra de ulike kolleksjonene, kan du skape unike miljøer som gjenspeiler kundens visjon og verdier. Samarbeidet innen bærekraftsspørsmål er vår store styrke. Vi motiverer hverandre og deler kunnskapene våre. Sammen kan vi ta ledelsen og danne opinion når vi mener at bransjen mangler gode løsninger. Våre trendrapporter setter fingeren på fremtiden og inspirerer oss til innovative løsninger. Våre produkter er utviklet for å møte samfunnsutviklingen, og er laget for å fungere i lang tid fremover. De mange internasjonale designprisene vi har blitt tildelt, er beviset på at vi har lykkes.

 

Vil du vite mer om Kinnarps' bærekraftsarbeid?

Gå til The Better Effect

Vanlige spørsmål

Hva er The Better Effect Index?

The Better Effect Index er det første dekkende verktøyet for deg som vil ta bærekraftige innredningsvalg. Du finner det på produktsidene våre.

Hvorfor har vi laget dette verktøyet?

En ny generasjon stiller nye krav til selskapenes bærekraftsarbeid. Man vil ha tydelige svar. Men når det handler om bærekraft, blir det ofte veldig komplisert. Vi ville gjøre det enkelt å ta bevisste valg. Ved hjelp av noe så konkret som en bærekraftskarakter senker vi terskelen for dem som vil ta bærekraftige innredningsvalg.

Hvordan setter dere karakterene?

Basert på 17 indikatorer innen 6 ulike områder setter vi karakterer som til sammen gir produktet en Bærekraftskarakter. De ulike målepunktene er utarbeidet ut fra uttalte behov fra arkitekter, innredere, innkjøpere og brukere. Vi har også tatt med FNs bærekraftsmål i beregningen.

Hvor mange produkter er det satt karakter på?

For øyeblikket er et tjuetall produkter fra Kinnarps' varemerker lagt inn i systemet. Vi arbeider løpende med å legge inn nye produkter.

Kan det brukes på andre produkter?

Algoritmen kan brukes på alle produkter. Vi vet at The Better Effect Index dekker et stort behov hos våre kunder, og har ambisjon om at alle produkter skal ha bærekraftskarakter i fremtiden.