Kinnarps er den trygge leverandør av kontormøbler, helsemøbler og skolemøbler.

Kinnarps leverer helhetsløsninger, innredninger og gode arbeidsmiljø for kontor, skole og helse. Høy kvalitet og lav påvirkning på miljøet kjennetegner hele vår verdikjede fra råmaterialer til ferdige arbeidsplassløsninger.Her på vår nettside kan du finne god inspirasjon til innredning, lese mer om våre konsept for fremtidens kontor og arbeidplass, laste ned trendrapporter og se våre produkter innenfor skole, helse og kontor. Vi har over 75 år lang erfaring og kunnskap i å skape gode innredningsløsninger som passser akkurat for deg og dine kollegaer.

 

OM KINNARPS

Drift

Kinnarps produserer interiør og  arbeidsplassløsninger til kontorer og offentlige miljøer. Høy kvalitet og lav miljøbelastning markerer hele kjeden - fra råmateriale til ferdig løsninger for arbeidsområdet.

 

omsetning

Kinnarps regnskapsåret 16/17 resultert i en årlig omsetning på 4.036 milliarder svenske kroner (EUR 405 millioner).

 

SALES

Kinnarps er en av Europas største leverandører av arbeidsplassløsninger. Salgsvirksomhet i ca 40 land med 200 utsalgssteder.

produksjon

Kinnarps har totalt seks forskjellige fabrikker i Sverige.
Produksjon og montasje foregår i Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd, Vinslöv, Tranås (2). Den største anlegget ligger i Kinnarp.

 

Hovedkvarter

Konsernledelsen og virksomhet er lokalisert i Kinnarp, Sverige.

 

Ansatte
Ca. 2.300 mennesker jobber i konsernet.
Varemerker

Kinnarps Group designer, utvikler og markedsfører følgende varemerker: Kinnarps, Materia, Skandi, NC Nordic Care, Drabert og MartinStoll

 

HISTORie

Kinnarps ble grunnlagt i 1942 av Jarl og Evy Andersson.

 

eiere

Kinnarps er 100% familieeid av barn og barnebarn av Jarl og Evy. Noen av eierne er også aktive i selskapet.

Interessert i å lære med om Kinnarps?

Kontakt oss

VÅRE GRUNNVERDIER LIGGER TIL GRUNN FOR VÅRE BESTE IDÉER

Sibylla Jacobsson

"Our Core Values are important to us. They have a favorable effect on our business on many levels - all the way from how we develop products to how we cooperate with people. They're a direct heritage from my parents, Evy and Jarl Andersson, and contribute to our company’s success."

Sibylla Jacobsson, Chairman of the Board, Kinnarps Holding AB

Fremsynte og kreative

Vi streber etter å utvikle oss og ser alltid etter muligheter. Vi tar sikte på å være kreative, vi tør å være annerledes og tør å gjøre det ingen andre har gjort. Vi jobber effektivt, vi er utholdende og streber alltid etter å gjøre det bedre.

uavhengige og profesjonelle 

Vi stoler på vår egen kunnskap og ferdigheter og tro på de mulighetene som byr seg. Vi utfører vårt arbeid på en slik måte at vi kan være stolte av yrket vårt og streber etter personlig utvikling..

ærlighet og ydmykhet

Vi forsøker å være åpne og ærlige i all kommunikasjon og oppfører oss respektfullt overfor alle mennesker, uavhengig av deres status eller rolle. Vi overholder lover og regler og holde løftene.

ansvarlighet og forstå sammenhenger

Vi forsøker å ta ansvar, være sparsommelig med ressurser og gjennomføre operasjoner på en slik måte at de kan opprettholdes. Vi går til kilden med problemer og finner de reelle behovene for langsiktige løsninger. Vi forstår sammenhenger, forutsier konsekvensene, tar alle aspekter i betraktning, evaluerer og balanser.

Organisasjon

Kinnarps Holding AB er et holdingselskap.

Kinnarps AB er et konsern med flere funksjoner. De koordinerer flere merkevarer, styrer og kontrollerer egen produksjon og logistikk. Kinnarps AB er ansvarlig for både kommersiell drift,  og produktutvikling av konsernets merker som er:  Kinnarps, Materia, NC, Skandiform og  Drabert og MartinStoll. 

 

Kinnarps AB er ansvarlig for produksjon av produkter i tre produksjonsenheter som ligger i  Kinnarp, Jönköping og Skillingaryd. Funksjoner som innkjøp, logistikk, produksjon og design samordnes for å gjøre proessene mest mulig effektive. 

Datterselskap. Kinnarps eier at stort  salgsselskaper rundt omkring i verden med eget kommersielt ansvar.

Representanter. Kinnarps har gjennom avtaler også inngått et stort antall uavhengige agenter i gruppen. Disse agentene virker som forhandlere Kinnarps' innredninger. Totalt er det Kinnarps i dag ca 200 utsalgssteder over hele verden.

Ledergruppen Kinnarps AS

 • Liv Tveter
  Liv Tveter, Administrerende direktør
  Telefon: +47 909 20 001
  Send mail
 • Stein Erik Einstad
  Stein Erik Einstad, SalgsDirektør
  Telefon: +47 452 29 891
  Send mail
 • Roar Wangberg
  Roar Wangberg, Logistikk og eiendomsdirektør
  Telefon: +47 920 47 530
  Send mail
 • Hege Skjelstadås
  Hege Skjelstadås, Økonomisjef
  Telefon: +47 982 34 794
  Send mail

Produksjon & Logistikk

MED ANSVAR FOR HELE VERDIKJEDEN

I vårt produksjons- og logistikksystem, investerer vi kontinuerlig i den siste teknologien som gjør det mulig for oss å håndtere alt fra ett enkelt produkt til en komplett innredningsløsning med flere hundre arbeidsplasser. Alt tilpasses til våre kunders behov, og på en effektiv måte med kortest mulig leveringstid. Ved å bruke digitale løsninger, har vi integrert alle trinn i forretningsprosessen, fra å utforme innredningsløsning sammen med kunde, via produksjon, leveranse og overlevering til sluttkunde over hele Europa og internasjonalt. Ved å ha mulighet og kapasitet til å håndtere hele prosessen, kan vi leve opp til vårt løfte om kvalitet i alle ledd. 

Vi tar ansvar for hele verdikjeden - fra produksjon til leveranse og montering hos kunden. Vi kan levere og montere over hundre arbeidsplasser per kunde, per dag, og våre montasjetemam gjennomfører dette med minimale forstyrrelser kunden. Bestillinger innenfor Europa er ferdig levert innen fire til seks uker. Vi leverer i praksis også world-wide. 

Hver dag drar tjuefire fullastede vogntog fra våre fabrikker for å levere arbeidsplassløsninger som bidrar til fremgang og trivsel. Vårt optimale transportsystem innebæerer at v i ikke bruker papp som emballasje. Det gjør det mulig for oss å laste produktene som et puslespill, med tepper som brukes igjen og igjen,  for å beskytte produktene. Vi får 50% mer produkter i containerne enn hva som er standard for bransjen. och välbefinnande. Vårt optimerade transportsystem innebär att vi inte använder kartonger. Leveringsrutene optimeres ved hjelp av et avansert ruteplanleggingssystem som er koblet opp mot produksjonen. Vi har også investert i en flåte av miljøvennlige kjøretøyer for å minske vår miljøpåvirkning. Siden 2014 har vi senket utslipp med 7%. 

Miljøpolicy

Vår kjernevirksomhet er sentrert rundt å skape inspirerende og effektive arbeidsplasser som bidrar til suksess. Alt tilpasset et helhetlig perspektiv. Vårt syn på bærekraft kan oppsummeres med en enkel filosofi: Better at Work. Dette innebærer å streve for å forstå den enkelte organisasjons arbeidsområde krav, både i form av produkter og tjenester. Vårt mål om en langsiktig bærekraftig utvikling stammer fra, og opprettholdes gjennom kontinuerlig forbedring og planlagt utvikling. Vi streber etter å skape en ansvarlig og verdiskapende balanse mellom behovene til våre kunder og interessenter, bekymring for miljøet og mennesker vi påvirker, og en stabil økonomi. The Kinnarps Group Sustainability program ble utviklet på vårt selskaps strategi og kjerneverdier.

Forebygging

Forebygging innebærer å identifisere og unngå uønskede effekter, risiko og atferd, og alltid ta problemet ved kilden.

kommunikasjon

Vi er kommunikative. Dette for å opprettholde en åpen og kontinuerlig dialog om vårt selskaps bærekraft program og fremgang, både internt og med eksterne interessenter.

Ansvarlighet

Ledelsen og alle personer ansatt i Kinnarps konsernet er pålagt å følge denne og andre retningslinjer, lovverk, rutiner og andre firma regler.

kompetanse

Vi øker fokus på og forbedrer vår kompetanse for å sikre samsvar med selskapets policy, for å møte mål og å overholde og forbedre rutiner.

nyskapende

Fremtidsretting og innovasjon gjør at vi tør å være annerledes og gjøre det ingen andre har gjort.

BÆREKRAFTS SERTIFIKATER OG ETIKETTER

Vi er her for deg.
Fra start til slutt.

Ser du etter et bestemt produkt? Interessert i å utforme en løsning spesifikt tilpasset deres behov? Eller bare nysgjerrig på hva vi kan tilby deg? Kontakt oss - vi er her for deg.