Kinnarps i unikt samarbeid - nå får vi flere å lytte til skolen

ET ROTETE SKOLEMILJØ ER VERDIFULT OG LYTTE TIL

Et bra klasserommiljø er en forutsetning for at elever i alle aldre skal ha det godt, og kunne oppnå gode kunnskapsresultat. Men, dessverre ser virkeligheten annerledes ut og mange barn og unge tvinges til å være i miljø som ikke er godt nok tilpasset til undervisningen.

Som en de største leverandører av innredning til skoler, om med stor interesse for hvordan skolemiljøet påvirker elevene, ønsker vi å løfte problemstillingen. For å få flere å lytte til skolen og deres behov, har vi fått hjelp av den Grammy nominerte musikkprodusenten Pablo Paz, og latt han skape en låt basert på autentiske lyder fra klasserommet.

Lytt på Klasseeromsklang

Lytt på originallyden / rå-filene

SLIK BLIR DET GOD MUSIKK AV ULYD

Med sangen Klasseromklang er håpet at flere beslutningstakere skal lytte til og deretter ta beslutninger som er med på å skape forbedret lydmiljø på skolen. 

Sammen med vår nye Trendrapport, Fremtidens læremiljø, vil vi belyse viktigheten av å være lydhør og nysgjerrig på hvordan vi kan utvikle og forbedre forutsetningene for god læring. 

Anders Larsson

Vi vil at Klasseromsklang skal fungere som en start til samtaler rundt mangel på ro ved flere av landets skoler. Ingen ønsker å lytte på rå-filene vi samlet inn, som vil si den faktiske lyden av en skole. Men, med hjelp av sangen håper vi at folk skal både lytte og reflektere, sier Anders Larsson, Next Education Manager hos Kinnarps.

Anders Larsson, Next Education Manager hos Kinnarps.

SLIK GIKK INNSPILLINGEN TIL

Lydinnspillingen ble gjort på en videregående skole i Stockholmsområdet. I tillegg til å ta opp lyd, målte vi også klasserommets puls, syre og desibelnivå. All data som ble samlet inn, ble levert til musikkprodusenten Pablo Paz, som fikk bruke seg av alt materiellet uavhengig og tolke dette fritt for å skape en sang.

I såkalte smarte læringsmiljø, kan denne type datainnsamling gjøres regelmessig for å få inn relevant data. Dette igjen skal gi lærere, studenter, eiendomsforvaltere og digitale utdanningsprogram nok informasjon om alle aspekt rundt utdanningen. Denne gangen resulterte datainnsamlingen i et musikkstykke kalt Klasseromsklang, som gir deg et bilde av hvordan skoler kan høres ut i 2017. Dette bidrar forhåpentligvis til både en økt interesse for smarte løsninger, og til å forbedre våre læremiljø.

Pablo Paz