Factlines verifiseringsmerke for åpenhetsloven

Dette verifiseringsmerket bekrefter at Kinnarps AS aktivt jobber med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og leverandørkjede. Kinnarps har i en årrrekke gjort aktsomhetsvurderinger, og hadde lang erfaring da dette ble lovfestet i åpenhetsloven. Hvert år samler vi inn informasjon fra våre leverandører gjennom Factlines’ programvare. Egenrapporteringen er basert på UN Global Compact og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og er i tråd med prosessen for aktsomhetsvurderinger som kreves i åpenhetsloven.