Dette gjør kinnarps angående situasjonen i russland, hviterussland og ukraina

Den menneskelige tragedien forårsaket av den ødeleggende krigen i Ukraina har påvirket hele verden. Våre dypeste tanker går til de millioner av mennesker som lider.

På grunn av dagens situasjon i Russland, Hviterussland og Ukraina har Kinnarps stoppet sine leveranser til de ovennevnte landene.

Kinnarps Group, med sine syv egne varemerker, har ingen direkte eller indirekte innkjøp via underleverandører av ferdige produkter i disse landene. Vi kjøper heller ingen komponenter eller råvarer direkte derfra. Vi kjenner til noen få tilfeller der våre underleverandører av ferdige produkter kjøper komponenter eller råvarer fra de ovennevnte landene. Det arbeides med å gå over til alternative tilførselsveier.

Situasjonen påvirker foreløpig ikke vår evne til å levere til våre kunder.