BEKYMRINGER FOR GIFTIGE KJEMIKALIER

Med jevne mellomrom høres stemmer om mengden av farlige kjemikalier i vårt miljø, og i fjor sommer, leverte EU-kommisjonen et forslag til de vitenskapelige kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer. Farlige kjemikalier som finnes i alt fra møbler til leker og kan føre til alvorlige sykdommer som diabetes og kreft. Redusert fruktbarhet er et annet problem knyttet til kjemikalier i vårt miljø og blant offentligheten er det en stor uro for at man skal få i seg disse stoffene.

9 av 10 er enige

Følge nye tall fra Kinnarps er nesten 9 av 10 (88% i Sverige) er enige i at de er bekymret ovenfor kjemikalier som kan ødelegge miljøet og deres helse. Nesten like mange (84%) unngår visse produkter og matvarer, nettopp for å unngå gifitge kjemikalier.

 

"The fact that many people are worried about toxic chemicals and make an active choice not to buy products for this reason indicates that there is a public awareness that chemicals can have a negative effect on our health. It's important to think about what food and products we consume, as it can take several years after being exposed to toxic chemicals before any symptoms arise. When you've been exposed to chemicals, it takes a long time to get rid of them,"

Tomas Ekström, Head of Sustainability, Kinnarps

I følge en undersøkelse, kjedder en majoritet til at klær, livsstilsprodukter og sminke inneholder og avgir helsefarlige kemilaier. Men, kunnskapen rundt det at møbler også gjør dette, er ikke like høy. Det er bare 49% som kjenner at helsefarglige kjemikalier kan forekomme i møbler.

"Att det finns gift i kläder, skadliga ämnen i skönhetsprodukter och besprutad mat är välkänt men det finns en okunskap om de farliga kemikalier i miljöerna där vi spenderar större delen av vår vakna tid; i skolor och på arbetsplatsser. Precis som att maten vi stoppar i oss påverkar hälsa och humör så påverkas välmående och prestation av vad man får i sig från möbler på skolor och arbetsplatser", sierTomas Ekström, Hållbarhetschef på Kinnarps AB.

Kvinner og menn i alderen 56-80 år bekymrer seg mest over helsefarlige kjemikalier i sine omgivelser (93%), mens unge i aldersgruppen 25-35 år er mist bekymret (82%)  

HAR DU SPØRSMÅL, KAN DU TA KONTAKT MED:

Tomas Ekström, Hållbarhetschef på Kinnarps AB
tomas.ekstrom@kinnarps.se
0515-381 40

OM UNDERSøkelsen

Den ble gjennomført på vegne av Kinnarps som er markedsleder i Skandinavia når det gjelder totale løsninger i arbeidsmiljøer. Undersøkelsen tar sikte på å spre kunnskap om offentlig oppmerksomhet om farlige kjemikalier, spesielt i møbler, og er en del av Kinnarps' bærekraftarbeid som handler om hvordan et bedre arbeidsmiljø kan fremme helse, trivsel og produktivitet. Spørsmålene ble stilt i  SnabbaSvar.se i perioden 29 juli 2016 til 1. august, 2016. 979 svensker svarte på undersøkelsen, tilfeldig valgt fra 93 ulike web paneler for å sikre god fordeling blant respondentene. Disse respondentene er representative for den svenske befolkningen med hensyn til kjønn, alder og region.

 

OM KINNARPS

Kinnarps är en svensk inredningskoncern som erbjuder innovativa och inspirerande helhetslösningar för arbetsmiljöer. Företaget grundades 1942 av Jarl och Evy Andersson. Vi är ledande i Europa i vår bransch och finns representerade i ca 40 länder. Vår utgångspunkt är hållbarhet, välmående och lönsamhet för de som använder de miljöer vi skapar. Idag inreder vi alla typer av arbetsplatser, kontor, skola/utbildning och vård/omsorg. Kinnarps har ca 2 300 anställda och omsättningen 2014/2015 uppgick till 3,8 miljarder SEK. Koncernen uppfyller de ledande miljömärkningarnas krav och är certifierat enligt FSC®, ISO 9001 och 14001. Läs mer på www.kinnarps.com