VALGFRIHET PÅ ARBEIDSPLASSEN

Variasjon gir bedre trivsel og ergonomi
Arbeidet er ikke lenger stedet du drar til. Arbeidet er det du gjør. Alene og sammen med andre. I takt med at arbeidsoppgavene og teknologien endres, blir også behovene våre endret – i løpet av dagen og med ulike prosjekter.
I stedet for å være bundet til en fast arbeidsplass, kan du bevege deg mellom mange, ergonomisk riktige arbeidsmiljøer som er optimert for ulike arbeidsoppgaver. Når du selv kan velge om du vil jobbe alene eller sammen, trives du, og du presterer bedre.  

Fem ergonomiske arbeidsmiljøer

1.

Arbeidsplass for eget fokus.

Å få «være i fred» er et grunnleggende behov i alle arbeidsprosesser. Du trenger kanskje fred og ro for å formulere en tanke eller fordype deg i nytt materiale? En atskilt arbeidsplass med ordentlig arbeidsflate, en ergonomisk kontorstol og skjermer som avgrenser visuelt og demper lyd, gir rom for konsentrasjon og viktige telefonsamtaler. 

2.

Uformelle møteplasser.

Har du en idé du vil dele med andre? Eller et problem som må løses? En rask diskusjon med kollegaen er ofte løsningen. Et sted for uformelle møter bør utformes med komfortable, avskjermede sitteplasser, slik at dere kan snakke sammen i fred og ro. Det bør også være et skrivebord eller en arbeidsflate for datamaskin og dokumenter. Miljøet bør være avskjermet og ha en mer privat karakter, men skal enkelt kunne åpnes hvis dere vil invitere flere inn i samtalen.  

3.

Sosiale arealer på kontoret.

Noen ganger vil man snakke om andre ting enn jobb. Kaffeplassen – åpen og innbydende med behagelige sitteplasser og fleksible bord – er et avslappet arbeidsmiljø som gir ny energi og inviterer til spontane diskusjoner og møter. Sjenerøse bordflater er godt å ha hvis samtalen likevel skulle gli inn på jobben, og dere vil bli sittende en stund.

4.

Møterom for små og store møter.

Møtet er motoren som driver arbeidet fremover. Ved å utforme møteplassene som små rom i rommet, stimulerer du til både planlagte og spontane møter. Varier størrelsen slik at det finnes alternativer for ulike antall deltakere. Høye rygger som skjermer, godt dimensjonerte arbeidsflater, god belysning og tilkobling gir fokus og bidrar til et effektivt og kreativt møte. 

5.

Miljøer for prosjektarbeid.

Stadig mer arbeid skjer i prosjektform. Ved hjelp av fleksible moduler kan du skape en egen arbeidsplass til gruppen – for prosjekttiden eller hele dagen. Ta utgangspunkt i skjermløsninger som avgrenser og skaper et eget rom. I midten plasserer du en sjenerøs bordflate med uttak for IT og kommunikasjon. Kompletter med sitteplasser i form av sofaer eller stoler, avhengig av hvordan gruppen jobber. Du kan også velge å «bygge på» rommet på utsiden av skjermen, for eksempel med en bordplate og kontorstoler. Den ekstra flaten bidrar til enda større valgfrihet, og åpner kommunikasjonen med miljøet rundt. 

Produkter og løsninger med god ergonomi bidrar til en inspirerende og helsefremmende arbeidsplass. Det styrker foretakets varemerke, og det blir lettere å tiltrekke seg og beholde nye talenter

Dette er også ergonomi:

LYD

Lydnivået er det som forstyrrer flest på jobben. Ved å planlegge for akustiske løsninger og stille rom reduserer du stress og skaper arbeidsro. British Council of Offices har for eksempel beregnet at bedre akustikk kan øke produktiviteten hos britiske foretak med to prosent!

LYS

Flimrende eller utilstrekkelig lys kan påvirke både arbeid og velvære. Sørg for at fleksible eller modulbaserte arbeidsplasser har tilstrekkelig lys i taket over – eller utstyr dem med god belysning på bord og i annen innredning. Lyskildene skal være godt avskjermet for å unngå irriterende blending. 

PLANTER

Planter i kontormiljøet er vakre å se på, har en beroligende effekt og reduserer stress. Dessuten øker de oksygeninnholdet i luften, og bidrar til bedre luftfuktighet. 

FleKSible Fields

Fields is Kinnarps’ flexible and ergonomic concept for different working environments in the office. It is a modular system that connects individual work with team work in an effective and inspiring way.

Les mer

 

Kinnarps Next Office®

Next Office er Kinnarps' løsning for den nye arbeidsplassen. En felles prosess der vi sammen utformer arbeidsmiljøet ut fra medarbeidernes og virksomhetens behov.

Les mer