FREMTIDENS LÆREMILJØ - EN TRENDRAPPORT FRA KINNARPS

Velkommen til Kinnarps Trendrapport 2017. Dette er den tredje i rekken som fanger opp og analyserer viktige endringer verden rundt oss. Vi ser på ulike typer miljøer for arbeid, møter, læring og undervisning. Denne gang har vi fokus på hva det vil bety bety for læremiljøene i Norden – Sverige, Norge, Danmark og Finland

ELISABETH SLUNGE, DIRECTOR, GLOBAL RANGE & COMMUNICATIONS

HVA FORMER FREMTIDENS UNDERVISNINGSMILJØER I NORDEN FREM TIL 2025?

10 FREMTIDSRETTEDE TRENDER INNEN LÆRING

Basert på research, intervjuer og arbeidet i Kinnarps FutureLab har vi kommet frem til 10 store trender som vil påvirke og forme fremtidens læring og utdanningsmiljøer frem til 2025 i Norden. Alt fra teknologien, som skaper muligheter og utfordringer. Mennesket, som kan være skeptisk, men også gripe mulighetene. Samt strukturene, som kan støtte eller begrense effektene i samfunnet. Nedenfor finner du en kort oppsummering av hver trend. I den fullstendige trendrapporten finner du en mer inngående beskrivelse og interessante spørsmål rundt fremtidens læremiljøer. Registrer deg nedenfor for å få tilgang til hele rapporten.

TREND 1

LEARN BNB. HELE MENNESKET I UTDANNINGEN


Kroppsspråket er en avgjørende del av vår kommunikasjonen, og forskning viser at man lærer bedre gjennom bevegelse. Ikke bare hjernen, men hele kroppen skal nå bli engasjert i læringen. Men menneskers evne til og måte å lære på, varierer sterkt. Læremiljøet må derfor være smidig og fleksibelt.

TREND 2

BÆREKRAFTIGE LÆREMILJØERBærekraft betyr at alle aktører agerer langsiktig med tanke på fremtiden. Fra økonomi og økologi, og helt ned på det individuelle planet. En trent kropp som gir psyken optimale forutsetninger i et gjennomtenkt læremiljø bidrar til bærekraftig læring for fremtiden.

TREND 3

DIGILEARN. DIGITALISERT LÆRING


Digitaliseringen av skoleverdenen har gitt mulighet for interaktivitet mellom sender og mottaker. Nå kommer det nye verktøy som kan individualisere læringen, samtidig som fjernundervisning kan foregå praktisk talt overalt. Læremiljøet må gi plass for de store mulighetene som skapes i det digitale, men må også kunne hindre distraksjon.

TREND 4

DIGITEACH. DEN DIGITALE ALDERENS UNDERVISNING


Nå kommer teknologien som virkelig kan endre pedagogens rolle i en stadig mer digitalisert fremtid. Undervisende roboter, kunstig intelligens og digital forflytning av lærere over geografiske grenser er ikke lenger science fiction.

TREND 5 

MASS CUSTOMISATON. INDIVIDUELT TILPASSET FOR ALLE

Stadig flere krever et personlig tilpasset studieløp, samtidig etterstreber utdanningsinstitusjonene økonomisk rasjonell drift. Svaret: masseindividualisering. En masseproduksjon av ofte digitale utdanninger med fleksibilitet med tanke på studentens ønsker.

TREND 6

MAKSIMER ALT. SELVREALISERING GJENNOM BARNA

I vårt moderne overflodssamfunn realiserer foreldrene seg selv gjennom barna – og de vil beskytte dem mot alt vondt. Også mot kravene i skolen. Innstillingen «kunden har alltid rett» kommer inn i skolens verden, og utsetter utdanningsinstitusjonene for hardt press.

TREND 7

GLOBAL LEARNING NETWORK. NYE MÅTER Å SAMARBEIDE OG LÆRE PÅ

Når globaliseringen øker ytterligere i styrke, kan undervisning, lærere og studenter komme fra alle deler av verden og danne nye utdanningsnettverk. De gamle hierarkiene blir også rystet i grunnvollene: Unge lærer gamle, og omvendt. Vi møtes over grensene.

TREND 8

NYE VIRKELIGHETER MULTI-SANSELIG LÆRING GJENNOM VIRTUELLE EROBRINGER

Stadig kraftigere datamaskiner hjelper oss med å konstruere alternative og til og med «bedre» virkeligheter, som blir nye, kraftige verktøy i klasserommet. Vi kan også samle inn enorme mengder data om det som skjer rundt oss – informasjon som kan styrke og styre hjelpemidlenes funksjoner.

TREND 9

NYE ØKOSYSTEMER FOR LÆRING

 

Studentene nøyer seg ikke lenger med den skolen som ligger nærmest. I stedet vil man forbindes med en bestemt gruppe eller utdanningsprofil. Dessuten kommer næringslivet inn og knytter kontakter med skoler og studenter, og skaper hele økosystemer for læring.

TREND 10

FRA IQ TIL SQ. DE SOSIALE FERDIGHETENES BETYDNING


En høy intelligenskvotient har lenge vært en enorm suksessfaktor for den enkelte. Nå er den «sosiale intelligensen» minst like viktig for den som ønsker fremgang. Samtidig kreves det kreativitet og evne til innovasjon innen både skolen og resten av samfunnet.

NATURLIGVIS VIL DU VITE HVA SOM SKJER I FREMTIDEN! 

VI SER TI STERKE TRENDER SOM KOMMER TIL Å ENDRE HVORDAN VI UTDANNER OSS OG HVORDAN LÆREMILJØENE KOMMER TIL Å SE UT. VI HAR OPPSUMMERT DISSE TRENDENE I EN STOR TRENDRAPPORT. REGISTRER DEG NEDENFOR, SÅ SENDER VI DEN TIL DEG.

 

Last ned gratis: TRENDRAPPORT Trender som former fremtidens læremiljø