Innredning for trivsel, kreativitet og produktivitet

Mange arbeidsgivere ser ut til å tro at man bare trenger noen designstoler for å skape et designet arbeidsmiljø. Men de har ikke forstått hvilken kraft som ligger i design. I Kinnarps' Trendrapport nr. 1 (trend 4 – Fra overflatedesign til designtenkning) kan du lese mer om hvordan et gjennomtenkt arbeidsmiljø påvirker trivselen på jobben, kreativiteten, produktiviteten og helsen.

Funksjonaliteten var enerådende da fortidens kontormiljøer ble planlagt.

Design og estetikk er tradisjonelt blitt oppfattet som et silkeslips, en unødvendig detalj man skaffer seg hvis det er penger til overs. Men forskning viser nå at vi blir påvirket av designet på arbeidsplassen i mye større grad enn vi har trodd tidligere. Det er også en nær sammenheng mellom økning i sykefraværet og manglende hensyn til kontordesign.

Forskning fra Ohio State University og National Institute of Mental Health i USA har vist at mennesker blir mer stresset hvis arbeidsmiljøet ikke er designet på en god måte.

Studien sammenlignet bygninger som var modernisert med mer gjennomtenkt design og bygninger som var dårlig designet. De som jobbet i de gamle miljøene med mindre design var mye mer stresset, til og med når de ikke var på jobben. Stressnivåene var så høye at de medførte økt risiko for hjertesykdom.

"Ordet design beskriver et konsept som favner bredt – det handler om å finne en løsning på et problem, ikke bare å bestemme seg for hvilken farge veggene i resepsjonen skal ha. Det handler om en helhetlig tilnærming til arbeidsplassen", sier Louise Klarsten, administrerende direktør i trend- og fargebyrået Colourhouse.

Det er spesielt viktig ut fra et helseperspektiv, fordi sykdommer som er forbundet med psykisk helse nå er en av de vanligste årsakene til sykefravær.

Det er kanskje overgangen fra industrialderen til en tankeøkonomi som har skylden for at vi ikke har kunnet forebygge dagens arbeidsulykker. Dagens svar på vernebriller og arbeidshansker er kanskje enda vanskeligere å definere, og omfatter mykere verdier som er like viktige.

Godt designede kontorer kan ganske enkelt bidra til medarbeidernes helse.

Innbydende arbeidsmiljøer har også andre positive virkninger.

• Medarbeidere som liker arbeidsplassen sin er ofte mer tilfredse med arbeidet de faktisk utfører.

• Nesten halvparten av arbeidssøkende sa at kontorets utforming ville påvirke hvorvidt de takket ja til et jobbtilbud.

• Arbeidsplassens design har også innvirkning på evnen vår til å tenke kreativt og kritisk.

 

"Naturlig lys, støynivåer, temperatur og luftkvalitet. Disse elementene har enorm innvirkning på hvor produktive vi føler oss og hvor engasjerte vi er når vi er på jobben", sier Tim Oldman, administrerende direktør i Leesman Index, som analyserer arbeidsplasser.

Ytterligere ett aspekt ved utforming av arbeidsplassen er hvordan miljøet kan fungere som en forlengelse av selskapets merkeidentitet.

"Fremtidens kontorer og møbler kommer til å bli mer og mer viktige for å skape en bestemt kultur", sier Derek Barker, administrerende direktør for design- og arkitektbyrået Haskoll.

Tim Oldman tenger langs de samme linjene:
"Vi må få de ansatte til å føle seg stolte over arbeidsplassen sin. Det kan hjelpe å spørre seg selv: Er dette et sted jeg ville vært stolt over å vise frem til familien? Er det et sted jeg ville likt å ta med kundene mine til? Stolthet er viktig for selskaper som helhet. Det skaper lojale medarbeidere som arbeider hardt for å representere selskapets merkeidentitet på en bedre måte."

Nøkkelen til suksess er å løfte perspektivet bort fra individuelle interiør- og designkomponenter for å se totalbildet.

Hva er selskapets kultur, målsetninger og retning? Hvordan forsterker arbeidsplassens design den interne og eksterne identiteten til selskapet? Hvordan beveger medarbeiderne seg rundt på jobben?

"De faktiske produktenes og interiørets design er ikke nok alene. Vi må kombinere designarbeidet med full forståelse av kundens kultur og målsetninger – det er den eneste måten å lykkes på", sier Beata Osiecka, administrerende direktør i Kinnarps i Polen.

En undersøkelse med 120 000 deltakere viser at bare 52 % mener at arbeidsplassen deres fremmer produktivitet.

En av de store utfordringene for fremtiden er med andre ord å skape et miljø som stimulerer medarbeidere til å nå sitt fulle potensial. Hvordan det oppnås, avhenger naturligvis av selskapets kjernevirksomhet, men det finnes en rekke mønstre som gjentar seg uansett virksomhet.

"I fremtidens kontorer kommer fokus til å være på interaksjon, til en viss grad på behandling, men hovedsakelig på interaksjon, produksjon og utveksling av ideer. Derfra går man videre til salg, kontroll og forskning. Kontorarealet må oppfylle kravene de ulike aktivitetene medfører", sier Martin Cook, leder for interiør- og grafisk design-gruppen i BDP i Storbritannia.

– Markus Wilhelmson

Sitat:
"De faktiske produktenes og interiørets design er ikke nok alene. Vi må kombinere designarbeidet med full forståelse for kundens kultur og målsetninger."

– Beata Osiecka, administrerende direktør ved Kinnarps i Polen

VISSTE DU AT...

…andelen personer som sier at arbeidsmiljøet er viktig for trivselen på jobben er 94 %, ifølge en undersøkelse Demoskop utførte på vegne av Kinnarps våren 2013.

... ifølge samme undersøkelse er bare én av fire helt fornøyd med arbeidsmiljøet på arbeidsplassen sin.

... medarbeiderne tenker mer kreativt hvis det er høyt under taket på arbeidsplassen. Kontorer med lavt tak er bedre egnet for kritisk og konstruktiv tenkning, ifølge en studie utført ved University of Minnesota.

... det er mer enn 4 500 arbeidsplasser for 6 000 ansatte i den 41 etasjer høye kontorskyskraperen DTAC House i Bangkok. Kontorarealene ble designet ut fra arbeidet personalet skulle utføre. Flere og flere arbeider utenfor kontoret, noe som skaper større behov for fleksible kontorer.

Klikk her for å lese hele trendrapporten