KINNARPS TRENDRAPPORTER

HVORFOR, HVORDAN OG PÅ HVILKEN MÅTE KOMMER FOLK TIL Å ARBEIDE, MØTES OG LÆRE I DET NESTE TIÅRET?

Vi i Kinnarps arbeider alltid for å finne ut mer om fremtiden, for å kunne se hvilke områder som kommer til å påvirke morgendagens arbeidsmiljøer. Vi stiller spørsmålene – hvorfor, hvordan og på hvilken måte kommer folk til å arbeide, møtes og lære i det neste tiåret? Vi har foretatt en systematisk analyse av spørsmål for spørsmål, marked for marked for å finne fellesnevneren for hvilke endringer vi kan forvente. Resultatet av disse trendobservasjonene er Trendrapportene våre.

KINNARPS TRENDRAPPORT Nr. 1

8 ENDRINGER SOM PÅVIRKER MORGENDAGENS ARBEIDSPLASS

I den første Trendrapporten illustrerer vi endringene som vi mener er spesielt viktige for arbeidsplassen. De viktigste drivkreftene bak endringene er ny teknologi, nye verdier, globalisering og overgangen til en tankeøkonomi. 

Last ned hele rapporten

KINNARPS TRENDRAPPORT Nr. 2

DESIGN AV ARBEIDSPLASSER OG OPPHOLDSSTEDER FOR DET MANGFOLDIGE TIÅRET

Én av de åtte endringene i den første Trendrapporten vår var fra overflatedesign til designtenkning. I trendundersøkelsene til den andre rapporten bestemte vi oss for å se nærmere på dette området. Vi stilte følgende hovedspørsmål: Hvilke muligheter for arbeidsplassdesign får vi i det mangfoldige tiåret?

Last ned hele rapporten

KINNARPS TRENDRAPPORT Nr. 3

TRENDER SOM KOMMER TIL Å FORME FREMTIDENS LÆRINGSMILJØER

I den tredje Trendrapporten har vi, basert på forskning, intervjuer og arbeid i Kinnarps FutureLab, satt sammen ti store trender som kommer til å påvirke og forme læringsmiljøene frem til 2025 i de nordiske landene. 

Last ned hele rapporten