DET SKAL VÆRE LETT Å VELGE

Det er behov for et effektivt og tydelig verktøy for bærekraftige innredningsvalg. Det finnes mange gode merkinger i dag, men flere av dem er nisjepregede og besvarer ikke alle de viktige spørsmålene om bærekraft – blant annet om sosialt ansvar og ergonomi. I lengden er det uholdbart at du skal sitte og legge puslespillet. Derfor har vi skapt The Better Effect Index!

FORDELENE FOR DEG:

DU..

… får hjelp til å ta bærekraftige valg.

… styrker bærekraftarbeidet ditt og gjør det lettere å styre arbeidet mot ulike mål.

… skaper arbeidsplasser med bedre ergonomi, mindre stress og lavere utslipp av kjemikalier, for bedre helse og økt produktivitet.

… øker kunnskapen om hvor viktig det er å spare på råvarer og energi – og øker interessen for sirkulære tjenester. 

SEKS OMRÅDER FOR BEDRE EFFEKT

Slik fungerer det! I nettverktøyet gir vi produktene våre karakterer innen seks viktige områder. Sammen gir de et helhetsbilde av produktets bærekraft. Vi rapporterer også indikatorene som ligger til grunn for karakteren innen hvert område. Nettverktøyet gir deg mulighet til å sammenligne både produktenes totalpoeng og de individuelle resultatene innen ulike områder.

OMRÅDE 1. RÅVARER OG RESSURSER

Hvorfor? For å sikre at materialene ikke belaster miljøet unødig.

Indikatorer: Kunnskap om råvarenes opphav. Kunnskap om vilkår i produksjonskjeden. Ressursoptimering.

OMRÅDE 2. KLIMA

Hvorfor? Ved å ta smarte valg kan vi redusere utslippene av karbondioksid.

Indikatorer: Transport. Produksjon og prosess. Materiale.

OMRÅDE 3. RENE MATERIALER

Hvorfor? Vi vil ikke bruke materialer eller kjemikalier som kan påvirke mennesker og miljø.

Indikatorer: Kjemikalier i produksjonen. Utslipp. Gode materialvalg.

OMRÅDE 4. SOSIALT ANSVAR

Hvorfor? Vi vil være sikre på at produktene våre er fremstilt i et godt arbeidsmiljø.

Indikatorer: Code of Conduct. Leverandøroppfølging. Oppfølging i risikoland.

OMRÅDE 5. GJENBRUK

Hvorfor? Formgivning og fremstilling av produkter som kan renoveres og gjenbrukes er en god måte å spare på ressursene på.

Indikatorer: Mulig å reparere/renovere? Mulig å gjenvinne materialer? Fremstilt av gjenvunnet materiale?

OMRÅDE 6. ERGONOMI

Hvorfor? Ergonomiske løsninger gir sunnere og mer kreative medarbeidere, samtidig som et inspirerende miljø styrker varemerket ditt.

Indikatorer: Ergonomi. Lydmiljø.