FEM GODE RÅD FOR BEDRE INNKJØP

Still krav! Det tjener både du og dine omgivelser på. Et gjennomtenkt anbud hjelper din organisasjon til å få mer holdbare innkjøp. Dine medarbeidere, og den positive kjedereaksjonen påvirker omgivelsene. Du stiller krav til oss, vi stiller krav til oss selv. Sammen skaper vi en effekt.