Alle nyanser av bærekraft

Fra valg av råmaterialer og design til langsiktig kvalitet og smart gjenbruk. Bærekraft er en selvfølge når Kinnarps utvikler sitt stoffsortiment. «Kundene våre kan være trygge på at vi tar ansvar gjennom hele kjeden», sier Christina Calisir, Technical Manager Cover Materials.

Hva er det absolutt viktigste for at Kinnarps' stoffer skal leve opp til foretakets høye krav til bærekraft?

«Det er ikke mulig å trekke frem én ting eller ett trinn i prosessen, siden det er helheten som avgjør hvor bærekraftig et stoff er. Bærekraft er et komplekst område, og vi må ha mange tanker og alle nyanser i hodet samtidig», forklarer Christina Calisir.

System for kontroll

La oss prøve å gjøre akkurat det, og følge i det minste noen av trinnene i prosessen. Valg av råmaterialer er naturligvis en viktig start, og her har Kinnarps effektive verktøy for å vurdere stoffenes miljøegenskaper.

«Om lag halvparten av stoffene våre er fremstilt med naturmaterialer og er naturlig flammesikre, og alle våre standardstoffer oppfyller de tøffeste miljøkravene og i mange tilfeller sikkerhetskravene på hvert enkelt marked», sier Christina.

Bærekraftige stoffer handler også om å velge dyktige leverandører, og Kinnarps arbeider nå hovedsakelig med europeiske foretak.

«Vår erfaring er at vi da har bedre kontroll på aspektene som har med bærekraft å gjøre, siden vi har felles regler og standarder. Men det handler også om rask og sikker levering», sier Christina Calisir.

Hun påpeker også at arbeidet med bærekraft handler om å ta et felles ansvar, og at Kinnarps' leverandører skal oppfattes mer som samarbeidspartnere.

«Vi samarbeider gjerne tett med andre aktører, både i og utenfor møbelbransjen. Her handler det om å være transparent og innse at vi må lære av hverandre.»

Estetikk og slitestyrke

Et annet trinn på veien mot et bærekraftig produkt er designet. Her skal estetiske hensyn spille på lag med for eksempel stoffets slitestyrke, systemer for å ta vare på spillmaterialer og rutiner for gjenbruk av råmaterialet i slutten av syklusen.

«Hvis kunden vil og kan bruke våre produkter lenge, bidrar det til mindre miljøpåvirkning, så på den måten henger mønster, farger, kvalitet og fleksibilitet sammen. Alt handler om å designe med bærekraftighet i tankene», sier Christina Calisir.

Kinnarps har blant annet utviklet verktøy og metoder både for å bruke mest mulig av råvaren og ta vare på materialspillet som likevel oppstår. En del av materialspillet brukes for eksempel som fyll i mange av foretakets lydabsorbenter. 

Ansvar for hele kjeden

For produksjons- og distribusjonsfasen gjelder de samme harde bærekraftskravene som for alle Kinnarps-produkter. I likhet med mulighetene for å renovere, oppgradere og gjenbruke, der målet er å bidra til en sirkulær økonomi.

«Det skjer mye på dette området, og vi blir aldri helt ferdige. Det viktige er at vi tar ansvar for hele kjeden, og at vi utvikler langsiktig bærekraftige løsninger sammen med partnere, kunder og andre aktører», sier Christina Calisir.

VISSTE DU AT:

   • 69 %

   • av tekstilene i Kinnarps' sortiment er sertifisert med EU Eco Label eller Oeko-Tex. 
 • 96 %

 • av Kinnarps' restmateriale blir enten gjenvunnet eller går til energiproduksjon. 
 • 50 %

 • av Kinnarps' lydabsorbenter består av gjenvunnet materiale, derav 25 % stoffspill fra vår egen produksjon. 
  • 79 %

  • av Kinnarps' høyrisikoleverandører har gjennomgått en granskning.