Ergonomiske arbeidsplasser forbedrer trivselen og fremmer samarbeid

 

OSS     Referansecases

Arbeidsplasser som føles bra. Bokstavelig talt.

"Godt ergonomisk design skaper et harmonisk samspill mellom kollegene og arbeidsplassen deres. Det handler om å skape en arbeidsplass som gir folk det de trenger for å trives og jobbe produktivt." 

Anders Lundahl

Alt du trenger å vite om ergonomiske arbeidsplasser

1. Hva er en ergonomisk arbeidsplass?

2. Hvordan ser fremtiden ut for ergonomiske arbeidsplasser?

3. Hvorfor er trivsel på jobben viktig?

4. Fordelene ved en ergonomisk arbeidsplass

5. Hvem skal bekymre seg om ergonomi og hvorfor?

6. Hvordan utformer du en ergonomisk arbeidsplass?

7. Er en ergonomisk arbeidsplass dyr?

8. Hvordan kan vi hjelpe deg med å opprette en ergonomisk arbeidsplass?

9. Referansecases

1.
Hva er en ergonomisk arbeidsplass?

FORSKJELLEN MELLOM EN ERGONOMISK ARBEIDSPLASS OG ENHVER ANNEN ARBEIDSPLASS:
Ergonomiske arbeidsplasser har blitt designet for å møte de funksjonelle behovene til medarbeiderne. De er fleksible, støttende og utformet for å øke trivsel og produktivitet. En ikke-ergonomisk arbeidsplass kan se moderne ut, men ikke la deg lure av utseendet. En arbeidsplass bør se moderne ut, men en ergonomisk arbeidsplass er også designet for å støtte sunne, produktive medarbeidere.

Ulike typer ergonomi

Ergonomisk design tilbyr løsninger for en rekke faktorer som påvirker trivsel og produktivitet: kognitivt; som stress og menneskelig interaksjon, fysisk; som sittende og stående stillinger og arbeidsplassutforming, og miljøfaktorer som lys og lyd. 

Ergonomiske arbeidsplassmøbler

Investering i ergonomiske møbler skaper de beste arbeidsforholdene. Møbler designet for å kunne tilpasses hver enkelt medarbeiders individuelle behov, gir økt motivasjon, høyere produktivitet og mindre skader og sykefravær. Ergonomisk design er bra for både mennesker og forretningsvirksomhet!

Lyd-ergonomi og akustikk

Arbeidsplassens akustikk er et viktig aspekt ved ergonomisk design. Støy påvirker konsentrasjonsevnen, kommunikasjonen og vår evne til å ta beslutninger. Akustiske skjermer og veggfliser kan bidra til å redusere støynivået og gir medarbeiderne en akustisk skygge – et rolig sted ved siden av et støyende område. Møbler kan være en stor kilde til uønsket støy, så se etter utforming der møblene er lette og støysvake å flytte på. 

Arbeidsplassbelysning

Lys spiller en viktig rolle for produktiviteten, fordi det bidrar til å holde oss årvåkne gjennom arbeidsdagen. Naturlig lys er også bra for velværet, fordi det påvirker kroppens naturlige cirkadiske rytmer som kontrollerer frigjøringen av stresshormoner.  

Gå tilbake til OSS-overskriftene

2.
Hvordan ser fremtiden ut for ergonomiske arbeidsplasser?


Siden teknologien hele tiden former måten vi jobber og interagerer på, trenger fremtidige generasjoner av arbeidstakere fleksible løsninger som dekker deres individuelle behov. Virksomheter som investerer i ergonomiske løsninger, ser fordelene i bedre medarbeidertrivsel og engasjement, og i redusert sykefravær. Investering i ergonomiske løsninger er en fremtidssikret investering fordi den sikrer fortsatt suksess for både enkeltpersoner og virksomheter. Det er sannsynlig at ergonomiske arbeidsplasser i fremtiden vil tiltrekke seg talentfulle medarbeidere som kan velge og vrake mellom arbeidsgivere, og som ønsker å jobbe i et miljø som er utformet etter deres behov. 

Gå tilbake til OSS-overskriftene

3.
Hvorfor er trivsel på jobben viktig?   

Trivsel øker jobbtilfredsheten

Vi tilbringer en stor del av livet vårt på jobben – hvis vi ikke liker å gå på jobb, vil det trolig få oss til å føle oss engstelige og ulykkelige. Det motsatte stemmer også – når vi liker arbeidet vårt, får vi mye ny energi ut av å møte kolleger og samarbeide i et felles prosjekt. For å ha det bra må vi anerkjenne betydningen av å trives på jobben.

Gå tilbake til OSS-overskriftene

Trivsel forbedrer produktiviteten

Når medarbeiderne har et godt og sunt arbeidsmiljø å jobbe i, drar virksomhetene nytte av nye ideer og innovasjoner. Energien og engasjementet som medarbeidere som trives med jobben sin bidrar med, kan hjelpe virksomheter og organisasjoner til å gjøre store sprang fremover. Suksess handler om menneskene som arbeider mot å oppnå nettopp det. 

Trivsel skaper bedre samfunn

Arbeidstakere er ikke bare ansatte, de er mennesker: koner, fedre, venner og naboer, alle er deler av ett stort samfunn. Hvis virksomheter og organisasjoner prioriterer trivsel, bidrar dette til å skape et sunt samfunn der mennesker kan vokse og blomstre. 

4.
Fordelene med en ergonomisk arbeidsplass

  • Høyere ytelse og motivasjon
  • Mindre sykefravær
  • Forbedret effektivitet
  • Bedre langtidshelse og trivsel
  • Redusert risiko for skader
  • Fremtidssikrede og fleksible løsninger
  • Større engasjement hos de ansatte

Gå tilbake til OSS-overskriftene

5.
Hvem skal bekymre seg om ergonomi og hvorfor?

Både arbeidsgivere og arbeidstakere drar nytte av en ergonomisk designet arbeidsplass Investering i ergonomi viser de ansatte at jobben de gjør, blir verdsatt. Omtanken og hensynet til ergonomiske løsninger, utformet for å møte deres individuelle behov, resulterer i økt motivasjon, høyere produktivitet og mindre skader og sykefravær. Sunne medarbeidere er glade medarbeidere, og i dagens konkurransepregede verden skaper ergonomiske arbeidsplasser det beste produktet med de mest effektive metodene. 

Gå tilbake til OSS-overskriftene

6.
Hvordan utformer du en ergonomisk arbeidsplass?

Tenk på layout

Hvordan vil du at arbeidsplassen skal fungere, og hvordan skal medarbeiderne finne og samarbeide med hverandre? 
Skap et miljø som støtter dette! Arbeidsplassens layout former produktiviteten. Prøv å skape et rom som oppmuntrer til samarbeid og fornyelse. Tenk på medarbeidernes behov og innregn disse i arbeidsplassens layout. En ergonomisk arbeidsplass er effektiv fordi den oppfyller medarbeidernes funksjonelle krave. 

Tenk på trivsel

Ergonomiske arbeidsplasser øker trivselen fordi ergonomiske løsninger kan tilpasses hver enkelt medarbeiders individuelle behov. Ved å skape en arbeidsplass som er utformet for å støtte behov og stimulere samspill, har medarbeiderne større muligheter for å være tilfredse med oppgavene de utfører når de er på jobb. Når man finner løsninger som forbedrer trivselen, sikrer det at medarbeiderne holder seg friske og liker jobben sin! 

Tenk på bevegelse

Å designe en arbeidsplass som oppmuntrer til bevegelse, er til fordel for trivsel og produktivitet.  Aktivitetsbaserte arbeidsstasjoner gir medarbeidere fra ulike avdelinger mulighet for å jobbe sammen om oppgavene. I stedet for å jobbe ved sitt eget arbeidsbord hele dagen, kan medarbeiderne bevege seg rundt og møtes i et bestemt område for en bestemt oppgave. Denne typen bevegelse fremmer kommunikasjon og samarbeid, og det har fordeler for medarbeidernes fysiske helse og velvære. 

Gå tilbake til OSS-overskriftene

Ønsker du å finne ut mer om de ergonomiske innredningsløsningene våre?

Kontakt

7.
Er en ergonomisk arbeidsplass dyr?

Investering i ergonomiske løsninger er en smart investering, fordi den sikrer fortsatt suksess for virksomheten din. Ergonomiske løsninger skaper de beste arbeidsbetingelsene, noe som direkte påvirker produktiviteten positivt. I dagens konkurransepregede verden skaper ergonomiske arbeidsplasser det beste produktet med de mest effektive metodene. Og fordi ergonomiske arbeidsplasser er blitt utformet for å øke trivselen blant medarbeiderne, drar virksomhetene fordel av de lavere kostnadene forbundet med sykefravær og annet fravær.

Gå tilbake til OSS-overskriftene

8.
Hvordan kan vi hjelpe deg med å opprette en ergonomisk arbeidsplass?

Med vår kunnskap og erfaring som Europas ledende leverandør av arbeidsplassløsninger for kontorer, skoler og offentlige rom, kan vi veilede deg så du finner dine egne løsninger – for større fremgang og trivsel! Vi forstår oss på ergonomi, og vi kan hjelpe deg med å skape et miljø der ideene flyter fritt og de ansatte samarbeider. Vi kan hjelpe deg med å åpne opp for potensialet i din bedrift eller organisasjon, ved å finne ergonomiske løsninger som styrker både medarbeiderne og produktiviteten. Ta kontakt med ditt nærmeste Kinnarps showroom for å finne ut hvordan virksomheten din kan dra nytte av bedre ergonomi og bedre trivsel på arbeidsplassen.

Gå tilbake til OSS-overskriftene

9. Referansecases