Støy er en vanlig del av arbeidet, men alt for høye støynivåer har blitt identifisert som et stort problem for produktiviteten. 1 Støy påvirker konsentrasjonsevnen, stressnivået og vår evne til kreativ tenkning. Forstyrrelser og distraksjoner forårsaker frustrasjon, og trivsel og produktivitet lider under det. Skjermer og akustiske fliser kan bidra til å redusere støynivåene og gir medarbeiderne rolige steder i støyende områder. Støyende møbler er ofte en stor kilde til distraksjoner – se etter utforming der møblene er lette og støysvake å flytte på. I noen situasjoner kan avslappende lyder eller musikk øke produktiviteten, så ta også det positive potensialet for lyd på arbeidsplassen i betraktning.

1. J. Kim, R. Dear (2013) Workspace satisfaction: The privacy-communication trade-off in open-plan offices, Journal of Environmental Psychology Volume 36, December 2013, Pages 18-26

Strategier og tips!

  • Skjermer og akustiske paneler kan virke stimulerende og redusere støynivået
  • Sørg for at det er rikelig med møterom i ulike størrelser, og oppfordre medarbeiderne til å bruke dem
  • Hold sosiale områder som kjøkken og kaffebarer unna hovedarbeidsområdene

Flere tips