For å sikre at arbeidet er produktivt, trenger medarbeiderne de rette arbeidsbetingelsene. En arbeidsplass må gi et stabilt innemiljø ved å simulere og tilpasse seg miljøet utenfor. Etter som årstidene endrer seg, må en arbeidsplass tilpasse seg og justeres for å oppfylle behovene til medarbeiderne. Inneklimaet påvirkes av mange ting – sollys, farger, planter og temperatur, for eksempel. Stasjonære datamaskiner og elektrisk utstyr genererer varme, og et lukket kontorlokale kan lett bli varmt og tørt. Det er viktig for medarbeiderne å få i seg nok veske, da dehydrering fører til muskelspenninger, og dette øker risikoen for belastningsskader mens du sitter ved et arbeidsbord.1 For å være velhydrerte må medarbeiderne drikke mellom 1,5 og 2 liter vann per dag2. Å sikre medarbeiderne enkel tilgang til vann er viktig når du oppretter en ergonomisk, produktiv og helsemessig sunn arbeidsplass.

1. http://www.sittingergonomics.com/how-much-water-do-i-need-to-drink-per-day/
2. https://ki.se/forskning/sluta-klunka-du-dricker-inte-for-lite-vatten.

Flere tips