Å designe en arbeidsplass rundt menneskelige behov er viktig, fordi produktive medarbeidere er en konkurransemessig ressurs. Måten medarbeiderne samhandler med kollegene på, og arbeidsplassen deres, former kvaliteten på arbeidet de utfører. Når de ansatte har en sikker arbeidsplass og de liker jobben sin, føler de seg vel og de er mer produktive! En tredjedel av arbeidstakerne som bruker datamaskiner, har rapportert at de opplever rygg- og nakkesmerter.1
Stress og arbeidsmengde bidrar betydelig til arbeidsrelaterte helseproblemer.2 En ansatts sykefravær koster ca 2 740 SEK per dag,3 men en ergonomisk arbeidsplass kan redusere sykefravær som følge av dårlig fysisk eller psykososialt arbeidsmiljø betydelig4.

1 Magazine Välfärd, 2005:4, Statistiska Centralbyrån
2 https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/belasta-ratt-vid-bildskarmen-och-i-den-digitala-miljon-broschyr-adi524.pdf
3 https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/dolda-faror-i-arbetsmiljon/#nr1

Flere tips