Mennesker er sosiale skapninger, og positiv interaksjon øker vår følelse av velvære. De positive relasjonene vi får til kollegene våre, er en viktig del av samarbeidsånden som er nødvendig for produktivt arbeid. 1 Når vi oppretter positive relasjoner, gleder vi oss til å komme på jobb, og produktiviteten øker! Arbeidsplassene blir stadig mer mangfoldige, så det er viktig å skape rom der mennesker med ulik bakgrunn og arbeidsstil kan sameksistere. Funksjonelle kaffe- eller kjøkkenområder er perfekte for kortvarig samvær og gir medarbeiderne et felles rom der de kan slappe av og bli kjent med hverandre. Møterom like utenfor hovedrommene er perfekte for idedugnader, og medarbeiderne kan bestille rom til mer formelle møter.

1. E.D. Heaphy, J.E. Dutton, “Positive social interactions and the human body at work: linking organizations and physiology” Academy of Management Review 2008, Vol. 33, No. 1, 137–162.

Strategier og tips!

  • Utnevn en fellesskapssjef for å fremme sosiale arrangementer som bringer folk sammen
  • Å la medarbeiderne utforme reglene for fellesarealer øker eierskapsfølelsen deres
  • Møterom gir de ansatte steder som kan reserveres for sammenkomster og møter med nye forretningsforbindelser

Flere tips