Dagslys hjelper oss med å regulere våre cirkadiske rytmer – den daglige syklusen med å være våken og sove. Disse naturlige rytmene påvirkes av signaler fra miljøet vårt, og det viktigste signalet er dagslys. For optimal produktivitet på dagtid trenger vi en god nattesøvn. Eksponering for dagslys skrur de genene som styrer våre interne biologiske klokker, av og på. Når medarbeiderne bruker inntil 90 % av arbeidsdagen innendørs, er vinduer, takvinduer og andre naturlige lyskilder viktige for trivsel og produktivitet. 1 Når vi har sovet godt, begynner vi en ny dag med å føle oss årvåkne og uthvilte!

1. California Energy Commission Technical Bulletin October (2003). Number P500-03-082-A-9. Windows and Offices A study of Office workers Performance and the Indoor Environment

Strategier og tips!

  • Vinduer sørger for sårt tiltrengt dagslys og en utsikt som endres gjennom hele dagen 
  • Innvendige glassvegger bidrar til å spre verdifullt naturlig lys i et rom
  • Arranger arbeidsplassene rundt naturlige lyskilder og skap åpne rom rundt vinduene, slik at det naturlige lyset spres effektivt

Flere tips