Medarbeiderne trenger rikelig med lys for å kunne utføre jobbene sine. God arbeidsbelysning bør gi riktig mengde blendfritt lys og være lett å flytte, avhengig av medarbeiderens individuelle krav. Mange kontoransatte klager over øyeplager fra skjermarbeid, kalt Computer Vision Syndrome, som gir tørre, trette øyne og hodepine. Siden datamaskiner og nettbrett er bakbelyste, trenger øynene våre mer lys for å balansere kontrasten mellom skjermen og lyset fra omgivelsene rundt arbeidsbordene våre. Moderne arbeidsbelysning kombinerer kvalitetslys med mulighet for individuell justering, slik at medarbeiderne kan rette lyset vekk fra øynene og reflekterende flater for å unngå blending.

Strategier og tips!

  • Belysning av et arbeidsbord fra siden bidrar til å unngå blending, refleksjoner og skygger
  • Juster lysstyrken og fargetemperaturen på dataskjermene for å synkronisere med naturlig dagslys
  • Ta regelmessige pauser for å hvile øynene når du arbeider med datamaskiner

Flere tips