Ergonomi i praksis – 5 tips til bedre helse på jobben

Ergonomi handler om mye mer enn å reise seg opp, sitte riktig og bevege seg i løpet av dagen. Det er mange faktorer i miljøet rundt oss som påvirker helsen vår og trivselen på jobben. Poenget med god ergonomi på jobben er velvære og trivsel. Hvis du lykkes med å skape et arbeidsmiljø som gir trivsel, får du også tilfredse medarbeidere og høyere produktivitet.

INKLUDERENDE DESIGN

For å sikre at kontorinnredningen er egnet for alle ansatte, trenger du fleksible møbler og mobile løsninger som enkelt kan justeres etter den enkeltes behov, og som kan tilpasses ulike oppgaver. Man bør for eksempel kunne justere skrivebordene opp og ned for å variere mellom sittende og stående stilling. Fleksible og funksjonelle løsninger på arbeidsplassen må også kunne tilpasses for ulike arbeidsoppgaver. Tenk deg at det skal være en naturlig sammenheng mellom de ulike innredningene og de ulike oppgavene – så finner du en riktig ergonomisk måte å møblere på.  

Les mer: Alt om ergonomiske kontorer og arbeidsplasser

ET GJENNOMTENKT OG SUNT MILJØ

På fabrikker og andre arbeidsplasser med kontinuerlig høyt støynivå, har ofte støy stor grad av oppmerksomhet.  I en undersøkelse utført av YouGov på vegne av Kinnarps Norge i 2016, svarte 47 prosent av norske kontoransatte at det er for mye støy på kontoret. 82 prosent av disse svarte at de hver eneste dag blir forstyrret av kollegaer som snakker for høyt.  

Støy er et sammensatt fenomen, og det er ikke lett å ikke bry seg om, eller stenge ute. Likevel er gjennomtenkt akustikk avgjørende for å skape en ergonomisk og sunn arbeidsplass. Selv om støynivået i kontorlokalet ikke er skadelig for hørselen, kan det ifølge arbeidsmiljømyndighetene påvirke hjerte- og karsystemet. Støy kan være stressende, og det kan føre til økt blodtrykk og bidra til muskelspenninger.  Heldigvis er det ikke vanskelig å forbedre lydmiljøet på arbeidsplassen. Det første og viktigste steget er å bli oppmerksom på hvilket lydmiljø man har på jobben og se på konsekvensene av dette.  Deretter handler det om å finne en optimal kombinasjon av gulvbelegg, takisolasjon, gardiner og møbler som absorberer og demper lyden. Det finnes også mange flotte lydabsorbenter som kan være fin dekor. 

Se produktene: Ergonomiske kontorstoler og arbeidsstoler

GODE LYSFORHOLD 

Lys har enorm innvirkning på oss mennesker, og hvis vi skal kunne arbeide effektivt og behagelig, er lyskvaliteten avgjørende. Med tanke på at vi i gjennomsnitt tilbringer 90 prosent av den våkne tiden innendørs, er det ikke rart at lys og belysning er så viktig for oss. 

1

REIS DEG OPP FOR HELSENS SKYLD

De fleste av oss sitter mye stille i løpet av dagen. På jobben, i bilen, ved spisebordet og foran TV-en. Det er anslått at voksne sitter om lag ni timer hver dag i løpet av 16 våkne timer. Tenk på hva det gjør med deg og helsen din. Hva kan du gjøre for å bli mer aktiv? Et hev/senk-bord på kontoret er en god start for å få et sunnere liv med mer bevegelse.

 

2.

TA EN AKTIV PAUSE

Minn deg selv på å ta en aktiv pause av og til – skånsom muskelbelastning starter en rekke positive prosesser i kroppen. Å ta en pause er ikke det samme som passiv hvile. Tvert imot. Hvis du beveger deg, starter muskelbelastningen en rekke positive prosesser. Gjør det hver time – ikke for å slappe av, men for å være aktiv. 

3.

HOLD HODET HØYT

Det er en utfordring at vi tilbringer så mye tid foran ulike skjermer.  Problemet er ikke skjermen i seg selv, men at vi har en tendens til å bøye oss ned mot den. Dette fører til muskelspenninger som kan forårsake smerte i nakke- og skulderområdet, som igjen kan gjøre oss trette og anspente. Hvis du løfter blikket og holder hodet høyt, utgjør det en stor forskjell. Et godt tips er å sette en frittstående skjerm foran deg, slik at du må løfte hodet for å se på den. Ved å løfte blikket og holde hodet litt høyere får du bedre holdning og reduserer belastningen på nakken. Hvis du bruker bærbar datamaskin, prøv å vinkle blikket nedover når du ser på skjermen, uten å lene hodet merkbart forover.

4.

SITT, FOR ALL DEL, MEN IKKE SITT STILLE

Suppler hev/senk-bordet med en kontorstol som følger kroppens bevegelser, og som gir deg mulighet til å sitte på flest mulig ulike måter (for eksempel Capella kontorstol, som fremmer en aktiv sittestilling).

5.

TENK PÅ DET DU IKKE KAN SE

Alle oppfatter lyd og lys forskjellig, så å ta hensyn til og respektere andres ønsker og forventninger er et godt utgangspunkt. Oppfatningen av lyd og lys er subjektiv, men det handler mye om å planlegge arbeidsplassen med løsninger som lydabsorbenter, justerbar belysning og telefonrom.

For oss i Kinnarps handler helhetsergonomi
hovedsakelig om trivsel; 

mentalt, fysisk og følelsesmessig. 

Målet er ikke å fylle kontorarealet med møbler, men med trivsel. Derfor mener vi at det beste er å basere innredningen på forutsetningene til hver enkelt medarbeider for å oppnå bedre helse på jobben. Det er tross alt like mange behov på arbeidsplassen som det er medarbeidere.

Vi har alltid helheten og god ergonomi i tankene når vi utvikler nye produkter og løsninger for arbeidsplassen. Det tas hensyn til fysiske, kognitive, sosiale, organisasjonsmessige, miljømessige og andre relevante faktorer. Vi er alle forskjellige, og alle må finne sine egne løsninger for fremgang og trivsel.

 Vi har en hel bok som er utarbeidet for å hjelpe deg å skape en mest mulig ergonomisk arbeidsplass – for dine kolleger og for deg. "ERGONMICS – THE ESSENTIALS" er full av interessant og verdifulle  tips som kan hjelpe deg til god helhetsergonomi på jobb.  

 

 

Vil du vite mer?
 
 kontakta oss