Den stille revolusjon

Forskjellen på lyd og støy er ikke alltid tydelig. Hva som forstyrrer og irriterer varierer fra person til person. Humør og dagsform spiller også inn. Det skal være glede, samtale og latter for å skape et godt arbeidsmiljø - så tenk at det skal være lyd, men hvordan gjøre den "stille"

vi må snakke om lyd.

Lisbeth Forsberg, har ansvaret for akustikk og lydsertefisering i Kinnarps. Hun mener at "lyd ergonomi" er et område som får mindre omtale enn fortjent. Det er lagt ned mye arbeid og forskning for å finne ut ulike løsninger rundt arkitektur og interiør som støtter best oppunder best akustikk.

”Sound is an extremely complicated area. For one thing, it involves advanced physics. For another, sound isn’t something we can touch or see, which means it’s easy to forget. So most people probably don’t think about the acoustic environment that surrounds them, but we know that it nevertheless affects health, well-being and ability to perform.”, sier Lisbeth Forsberg.

Kinnarps har vært en pioner innefor lyd ergonomi. Vi har målt hvilke lyder som finnes på en arbeidsplass, og brukt dette for å skape bedre akustisk miljø. Utviklingen skjedde allerede på 1990 tallet. I dag har dette området fått betraktelig økt oppmerksomhet.

I dag er Kinnarps’ ergonomiske arbeid mer opptatt med trivsel og helse enn med møbler - vi har mange verktøy som vi bruker for å individuelt kunne tilpasse en arbeidsplass for alle typer forhold og behov. For oss handler ergonomi om mennesker, rett og slett.

teknologien har økt vårt fokus på akustikkløsninger

”Jag tror att den tekniska utvecklingen som gör att vi arbetar mer flexibelt och i öppna landskap gjort att frågan om ljudmiljö kommit upp på agendan. Vi på Kinnarps har bland annat tillsammans med kollegor i branschen utvecklat gemensamma regler för hur vi ska mäta ljudabsorption hos våra produkter."

Lisbeth Forsberg påpeker at det finnes lover for støy som er skadelig for hørselen, men når det gjelder att det finns lagar för buller som är skadligt för hörseln, men när det gäller ljud som ”bara” är störande blir gränserna mer flytande. 

Allt ljud är inte oljud

"Vi vet att ljud påverkar vår prestationsförmåga. Att det kan orsaka stress, huvudvärk och koncentrationssvårigheter, men också ligga bakom fysisk smärta i axlar och nacke. Samtidigt är det ju oundvikligt att det låter på våra arbetsplatser. Ja, det kan också upplevas som positivt att arbetskamraterna diskuterar, skrattar eller spelar musik. Total tystnad behöver inte alltid vara bäst. Alla ljud är inte oljud. Och vissa ljud vill och behöver vi faktiskt höra så bra som möjligt. Det är väldigt subjektivt vad vi upplever som störande. Alla är olika känsliga. Det kan också variera från dag till dag. Är vi trötta, stressade eller har en arbetsuppgift som kräver ovanligt mycket koncentration kan en kollegas skratt eller telefonsamtal störa oss mer än annars", säger Lisbeth Forsberg.

Følsomhet ovenfor lyd er meget forskjellig fra person til person. Derfor er det viktig å ha ulike soner for ulike arbeidsoppgaver - et arbeidsmiljø som fremmer det å løse oppgaver som krever høy konsentrasjon adskilt fra soner der det er høylytt og fargerikt og stimulerer til kreativitet.

Et godt sted å starte for å finne ut av hvordan dere bør ha det, er å gjennomføre en anlays som avdekker relasjon mellom oppgaver og miljø. Analysen danner en strategi for hvordan man kan unngå unødvendige distraksjoner for de ansatte.

Løsningen er full innredning med oppgavestyrte soner og hvordan hver enkelt sone best mulig innredes for å tilfredstille den enkeltes behov, og kollektive krav.

Skjerm deg fra lydtyvene

Man bør være spesielt nøye med skjerming av maskiner og områder med støy, summing eller bare høres litt ekstra, for eksempel skrivere, heiser, gangveier, kaffe og resepsjon. Skjermer mellom arbeidsplasser demper lydene i et kontorlandskap, uten å miste fordelene av økt nærhet og kommunikasjon. Avskilte rom for korte eller lengre møter bidrar også til et bedre lydmiljø.
"Visse ting kan også påvirke atferden. Skal vi ha en lang telefonsamtale kan man gå litt bort. Vær også oppmerksom på at vi har en tendens til å snakke med en sterkere stemme i telefonen enn nødvendig. En lavmælt samtale griper selvfølgelig mindre enn et høyt ", sier Lisbeth Forsberg.

Den stille revulosjonen

Det kan gjøres mye med lydmiljøet bare man blir oppmerksom på hvordan det påvirker oss. Det beste er hvis arkitekten er kunnskapsrik på området og tenker lyd og lydmiljø allerede når bygningen er på tegnebrettet.

"Jag har stött på en del miljöer där akustiken helt glömts bort vid byggnationen och då kan det faktiskt vara svårt att lappa och laga i efterhand. Därför är det så viktigt att höja medvetenheten om ljud och hur det påverkar oss", sier Lisbeth Forsberg og legger til: 

"Jag ser många positiva tecken på att utvecklingen går åt rätt håll. Det är något av en tyst revolution på gång."

Relaterte produkter

Prim

Prim

Prim gulvskjermer

103 Varianter

Oktav

Oktav

50 Farger og materialer | 2 Varianter