Virtual reality i klasserommet: Hvordan påvirker det læremiljøene?

Av:

Stig Skuggevik

Stig Skuggevik

Stig Skuggevik er Salgsdirkektør for Kinnarps AS, Europas største leverandør av møbler og arbeidsmiljø. Han har god tverrfaglig innsikt og lang erfaring, med fokus på resultat og drivende aktiviteter.

Ny teknologi kommer til å endre fremtidens læring fundamentalt. Programmering og innovasjon er den «nye sløyden» og stadig kraftigere datamaskiner hjelper oss å konstruere alternative og mer engasjerende virkeligheter. Disse alternative virkelighetene stiller helt nye krav til hvordan læremiljøene utformes og hvordan lærerne tar de i bruk.

Nye virkeligheter inn i skolen

Stadig flere skoler ser verdien i å ta i bruk mulighetene som ligger i konstruerte virkelighetsformer, og den teknologiske utviklingen innenfor feltet har skutt fart. For elevene på Groruddalen skole har virtual reality (VR) allerede blitt en del av skolehverdagen, noe som bidrar til økt motivasjon, variasjon og læringsutbytte. Videre har forskere, videoprodusenter og kirurger i Frankrike skapt historie etter å ha gått sammen for å skape nye undervisningsmetoder for medisinstudenter og kirurger gjennom VR. 

Det er betydelige fordeler ved å ta i bruk VR i undervisningen. Statped har listet opp en rekke spesialpedagogiske muligheter ved bruk av VR i skolen, og vi ser gode resultater med VR-trening for autister. Det er ikke lenger et spørsmål om nye virkeligheter vil bli en del av læremiljøene, men når de blir det. 

Les også: Digitrender i skolen: Hva betyr det for innredningen? 

Kunstig virkelighet, hva gjør det med klasserommene og læremiljøene?

Hva skjer så med innredningen når det virtuelle virkelig kommer inn i klasserommene? Hvilken rolle vil det spille, og hvordan får det plass i rommet? I vår nye trendrapport har vi identifisert tre særlig viktige områder og muligheter som følger av den virtuelle virkelighetens inntog i læremiljøene:

  • Mer spillopplevelse i læringen: VR-teknologien kan gjøre læringen mer lik de populære dataspillene og deres ekstremt effektive læreprosesser. Det kan bety raskere innlæring, og kan sannsynligvis også være til fordel for dem som i dag noen ganger ikke drar nytte av tradisjonell kunnskapsformidling.
  • Høyere krav til emosjonell stimulans: Følelser har stor betydning for læringen, og VR-teknologien kommer til å øke kravene til hvordan læringen skal føles. Det kan innebære en utfordring for pedagogene som skal vekke engasjement, skolene som skal betale for læremidler og for fagene som helt enkelt ikke passer til teknologien. 
  • VR krever sin plass: Å gå rundt i et historisk miljø med VR krever en viss fysisk plass. Hvor finner man det, hvis mange elever skal gjøre det samtidig? Kanskje kan det lages møbler til skole som gir en følelse av bevegelsesfrihet uten at man egentlig flytter seg i rommet? En bieffekt av VR-bruk er at det kan forstyrre andre som jobber i den reelle virkeligheten. Hvordan kan det elimineres? 

Endringene i fremtidens læremiljø vil bli store. Kunstig virkelighet er bare en av mange trender som vil treffe skolesektoren i løpet av de neste ti årene. Vi har identifisert ti trender som vil påvirke fremtidens læremiljø. Du kan lese mer om de i vår nye trendrapport her: