Universell utforming - innredning for alle!

Av:

Christina Dahl

Christina Dahl

Norges Handikapforbund ønsker et samfunn for alle, et samfunn der funksjonshemmede har de samme mulighetene som andre til å leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser. Da medlemsorganisasjonen, som har nærmere 15 000 medlemmer, skulle forlate sine gamle lokaler på Galleri Oslo og flytte til nye lokaler, var det derfor viktig at de skulle være tilgjengelig for alle.

Tilgjengelig for alle

Norges Handikapforbund har stor aktivitet i lokalene sine og mange funksjonshemmede som kommer innom og jobber hos dem. Derfor valgte de å flytte inn i nye lokaler som ligger slik til at man ikke er avhengig av trapper eller heiser for å komme inn. Det har gjort det mulig å gjennomføre møter for ansatte og tillitsvalgte og medlemmer både på dagtid og kveldstid i mye større utstrekning enn før.

De nye lokalene var helt tomme og uten rominndelinger, slik at Norges Handikapforbund kunne utforme dem helt etter deres eget behov og ønsker. Med god hjelp av en interiørarkitekt, vendte Norges Handikapforbund seg til Kinnarps, som kunne levere helhetlige løsninger som oppfylte kravet til universell utforming, ergonomiske arbeidsplasser og ønsket om gode materialer og farger.

Et utstillingsvindu for universell utforming

Norges Handikapforbund er svært opptatt av at lokalene og arbeidsplassene deres skal kunne brukes av alle. Derfor har de lagt stor vekt på universell utforming, en møblering som er så fleksibel som mulig og bruk av gode materialer og farger. 

I alle ledd, fra resepsjonsområdet, til møterom, kontorplasser og kantine har de blant annet lagt vekt på å møblere på en slik måte at det skal være enkelt å komme seg rundt for rullestolbrukere. De har også brukt farger på gulv, vegger og møbler for å markere ulike soner som hjelp for synshemmede og de har lagt vekt på å bruke materialer som ikke er allergifremmende.

Med en godt gjennomført leveringsprosess i løpet av et par dager, er nå Norges Handikapforbund sine nye lokaler nærmest å regne som et utstillingsvindu for universell utforming. Og de er strålende fornøyde med resultatet. Samtlige opplevde det som veldig positivt å komme inn i nye lokaler og kontorer og de ansatte er fornøyde med de nye kontorplassene sine, preget av en helhetlig møblering og hev/senk-pulter og gode arbeidsstoler til alle.