Tommel opp eller ned? - 7 trender vedrørende fremtidens læremiljø

Av:

Stig Skuggevik

Stig Skuggevik

Stig Skuggevik er Salgsdirkektør for Kinnarps AS, Europas største leverandør av møbler og arbeidsmiljø. Han har god tverrfaglig innsikt og lang erfaring, med fokus på resultat og drivende aktiviteter.

I vår internasjonale undersøkelse om fremtidens læremiljø har vi identifisert en rekke interessante trender. Vi har spurt 21 eksperter om de tror disse trendene vil slå igjennom hos oss her i Norden innen år 2025.

Det tradisjonelle klasserommet vil endres til et mer digitalisert og teknologisk drevet læremiljø, der nye virkeligheter tas i bruk, nye økosystemer etableres og nye undervisningsmetoder ser dagens lys. Digitaliseringen har allerede begynt å gjøre seg gjeldende i dagens læringsmiljøer, men hva vil skje nå fremtidens læremiljøer trykker digitaliseringen enda tettere til sitt bryst? Her gir vi deg syv trender som kan bli sentrale i fremtidens læremiljø, og 21 eksperters dom over dem. Tiden vil vise om de får rett.

Interessert i en grundig gjennomgang av trendene innen fremtidens læremiljø? Last ned vår 70-siders trendrapport om fremtidens skole helt gratis her.

1. Alternative eksamensveier til et arbeid

World Economic Forum peker på nødvendigheten av å videreutdanne innen bedrifter og samarbeide med utdanningsinstitusjoner som strategisk viktig for å sikre arbeidskraft i fremtiden. 

Vil bedrifter og læringsmiljøer samarbeide for å skape skreddersydde minieksamener? To tredjedeler av panelet tror på slike alternativer i fremtiden: 

  • 14 tomler opp – 7 tomler ned

2. Økning av hjemmestudier

Digital teknologi og nye læringsplattformer gir økt mulighet for kommunikasjon mellom sender og mottaker. Nå kommer nye verktøy som kan masse-individualisere læringen. 

Noen spår at 50 % av studentene ved universiteter i USA tar utdanningen via nettet om ti år. Det er rimelig å anta for Norden også, ifølge panelet. 

  • 15 tomler opp – 6 tomler ned 

3. Roboter som tar deler av læreroppdraget

Robotteknologien åpner for muligheter også innen undervisningssektoren. Roboten Nao, som brukes til språklæring er bare ett av mange eksempler som kan trekkes frem.

Vil teknologien også gi mulighet for teleportering av lærer i sanntid til skoler som ønsker dette i 2025?

Den helautomatiserte skolen ligger ikke rett rundt hjørnet. Om det i det hele tatt bør være et mål. Panelet vårt er ambivalent.

  • 10 tomler opp – 11 tomler ned 

Les også: Digitrender i skolen: Hva betyr det for innredningen?

4. Mindfulness er en viktig del av fremtidens utdanning

Meditasjonens gode effekter er bekreftet gjennom studier av hjernen. Enkelte universiteter har faktisk allerede innlemmet meditasjonspraksis som en del av studiene. Maharishi University of Management i Illinois, USA, har for eksempel daglige meditasjonsøvelser på over en time.

Så hva tenker våre eksperter om bruken av meditasjon i undervisningssammenheng? Drøyt to tredjedeler av panelet ser dette som en del av framtidens utdanning. 

  • 16 tomler opp – 5 tomler ned 

Les også: BnB for læring: Hvordan påvirker det lærings- og arbeidsmiljøet?

5. Biofeedback – forsterket læring

Sensorer som er små nok til at de får plass nesten hvor som helst utvikles nå, og stadig flere produkter blir koplet til «tingenes internett». Armbånd med pulsmåler er i dag er et vanlig produkt. «Muse»  – et pannebånd i metall som måler brukernes mentale aktivitet og veileder atferden ved meditasjon – er også utviklet. 

Sensorenes tid er nå. Ved å måle puls og andre såkalte biomarkører kan studentenes indre tilstand kartlegges. Kommer denne teknologien til å understøtte individuell tilpassing av læringen? Ekspertene våre tviler.

  • 5 tomler opp – 16 tomler ned

6. AR og VR

Utviklingen av nye «virkeligheter» åpner for mer følelsesbasert undervisning.  Enkelte skoler har allerede tatt i bruk kunstig virkelighet (virtual reality, VR) i undervisningen, og forbedret virkelighet (augmented reality, AR) ser ut til å kunne forsterke læringen ytterligere. 

Virtuell og forbedret virkelighet gir mulighet for å forlate lærebøkenes todimensjonale tilværelse. Snart standardutstyr? Et rungende ja.

  • 19 tomler opp – 2 tomler ned

7. Bedrifter innen undervisningsteknologi starter skoler

Det tradisjonelle klasserommet forsvinner. Tavler, kritt og skolebøker erstattes av digitale læremidler. Bare i Storbritannia investerer skoler mer enn 900 millioner pund i året på undervisningsteknologi, og investeringer i såkalte «edtech»-selskaper anslås til å øke til 252 milliarder dollar på verdensbasis innen 2025.   

I Sørøst-Asia har selskaper innen undervisningsteknologi ambisjoner om å starte egne skoler. To tredjedeler av ekspertene spår at fenomenet blir en trend også i Norden.

  • 16 tomler opp – 5 tomler ned 

Digitaliseringen av samfunnet vil ikke stanse og selvfølgelig påvirke hele vår verden. Nye broer vil bygges mellom undervisningssektoren og arbeidsmarkedet. Hele kroppen vil tas hensyn til i et fremtidig læringsmiljø som stadig blir mer tilpasset individets behov. Og teknologien vil få stadig mer å si for hvordan undervisningen utformes og hvordan læremiljøene innredes.

Vil du lese mer om hvordan fremtidens skole ser ut, og hvordan du kan forberede deg på en stadig mer digitalisert undervisningshverdag, anbefaler jeg deg å laste ned vår nye trendrapport ved å følge linken «Trender som former fremtidens læremiljø».