Møbler og renhold i helsesektoren: En guide for interiørarkitekter

Av:

Stein Erik Einstad

Stein Erik Einstad

Stein Erik Einstad er salgsdirektør for Kinnarps AS, og har gjennom flere år i bransjen fått god erfaring med forhandlere, anbud, avtaler og produkt.

Kravene er mange og store i helsesektoren. Ikke minst når det kommer til rengjøring og renhold. For interiørarkitekter og andre som er involvert i planleggingen og utformingen av inventaret av en helseinstitusjon er det ikke alltid like lett å orientere seg om hvilke føringer som gjelder og hvilke muligheter som finnes. Denne korte guiden gir deg hjelpen du trenger for å ta hensyn til renholdskravene innen helse og omsorg. 

Hygiene og desinfeksjon er ord som forekommer stadig hyppere i alle sammenhenger innen omsorg. Ikke overraskende, med tanke på den betydelige smittefaren som er tilstede i ulike helse- og omsorgsinstitusjoner. Faktisk har fem til seks prosent av pasientene i norske sykehus og sykehjem en helsetjenesteassosiert infeksjon. For eksempel ble flere beboere og ansatte flere beboere og ansatte ved Omsorgstjenesten Jadeveien i Tromsø smittet av Noroviruset, en spesielt smittefarlig magetarminfeksjon, i 2016.

Krav til renhold i helseinstitusjoner

Alle helseinstitusjoner, enten det er sykehus eller sykehjem, er pålagt å ha et infeksjonskontrollprogram. Dette er en plan som omfatter alle nødvendige tiltak for å forebygge at infeksjoner oppstår og for å kunne håndtere og følge opp eventuelle utbrudd av infeksjoner. Dette innebærer blant annet alminnelig renhold og rengjøring av tekstiler, senger og sengeutstyr. 

Selv i tilfeller hvor det ikke er noen kjente infeksjonstilfeller blir det ofte gjennomført generelle smittevernstiltak i helseinstitusjonene. Disse såkalte «basale smittevernsrutinene» brukes for å forebygge infeksjoner og for å hindre smittespredning mellom pasienter, og inkluderer blant annet håndtering av pasientnært utstyr og miljømessige tiltak som renhold, desinfeksjon og håndtering av sengetøy og tekstiler. 

Les også: Skal du innrede sykehjemmet? Da bør du tenke på dette

Bruk møbler med lettstelte overflater

Det er viktig at du og alle andre som er involvert i utformingen av planleggingen og innredningen av helseinstitusjoner er bevisste på kravene til hygiene, renhold og desinfeksjon. Det får nemlig konkrete konsekvenser for valg av inventar, møbler og materialer.

Ta et undersøkelsesrom som eksempel. Møblene i et slikt rom skal rengjøres grundig etter hver pasient, noe som kan innebære opptil fire ganger i timen. Møbler med lettstelt overflate er derfor svært viktig for å gjøre arbeidet effektivt og for å hindre spredning av smitte. 

I tillegg brukes gjerne spritbaserte rengjøringsmidler for å oppnå det nødvendige renholdet. Det er imidlertid ikke alle flater som tåler å fuktes med sprit over lengre perioder. Derfor bør du bruke møbler og annet inventar med «spritbare overflater», det vil si materialer og tekstiler som tåler bruk av slik væske og rengjøringsmiddel. Ikke minst vil det gjøre rengjøringen langt mer effektiv for de ansatte, som slipper å ta av trekkene for hver eneste rengjøringsrunde.

Les også: 7 tips til materialvalg ved innredning av sykehjem

Husk at jo større risikoen for smittespredning er, jo høyere er som regel kravet til hygiene og renhet. Skal du planlegge og utforme innredningen i en helseinstitusjon lønner det seg å undersøke hvilke krav som stilles til rengjøring og renhold i lokalene du skal utforme. Ta for øvrig også en kikk på vår digitale brosjyre «Velkomsten venterom» for flere råd og tips til hvordan sykehjem og helseinstitusjoner kan innredes på best mulig måte.