Masseindividualisering og interiør: Slik skaper du en attraktiv skole

Av:

Trine Jensen

Trine Jensen

Stadig flere elever og studenter krever et personlig tilpasset studieløp. Samtidig etterstreber utdanningsinstitusjoner økonomisk rasjonell drift. Hvordan løser man denne interessekonflikten? Og hvordan kan du gjøre skolen din til det mest attraktive alternativet? Masseindividualisering kan være svaret.

Masseindividualisering er en av flere større trender på samfunnsnivå som siver inn i skolevesenet. Mennesket, med alle dets fundamentale ulikheter, står i fokus, og rettighetsperspektivet, som fremholder at alle menneskers likeverd bør manifesteres med i alle deler av samfunnet, vinner terreng. 

Fremtidens læremiljøer preges derfor av tre tydelige karakteristikker.

  • Innredningen spesialiseres.
  • Pedagogikkforsterkende interiørdesign utgjør en forskjell.
  • Behovet for fleksible klasserom øker.

Hva er masseindividualisering, egentlig?

Glad du spurte. Som samfunn har vi forflyttet oss fra et industrisamfunn, der masseproduksjon står i fokus, til et informasjonssamfunn, der individet står i fokus og masseindividualisering er målet. Tidligere masseproduserte vi varer; i dag masseindividualiserer vi. Bilindustrien, der du kan spesialbestille farge og lydanlegg, men der bilene likevel blir masseprodusert, er et godt eksempel. Og vi ser den samme trenden i skolene.

Innen undervisningssektoren ser vi en masseproduksjon av digitalt basert undervisning med høy fleksibilitet, der hver enkelt elevs forutsetninger og ønsker er ivaretatt. Og det gjelder ikke bare undervisningsmiljøer som har gjennomgått en digital transformasjon. Selv i tradisjonelle læringsmiljøer møtes ulike individers krav og behov for å fremme deres egne fordeler, uten å miste helheten.

Masseindividualisering i praksis

En masseindividualisert skole, er en skole der individet står i fokus. Et sted der menneskers fundamentale ulikheter ivaretas gjennom ulike pedagogiske varianter, understøttet av klasserom, lokaler og miljøer som stimulerer til samarbeid, støtte, refleksjon og kritisk tenkning. Kort og godt en skole der elevenes og studentenes egen læring sitter i forsetet.

En slik skole åpner klasseromsdørene og forelesningssalene for ny teknologi og nye muligheter. I praksis preges en masseindividualisert skole av følgende trender: 

  1. Stadig oppdatering av individuelle behov: I takt med at innbyggernes og kundenes forventninger til kommunens og bedriftens service har endret seg fundamentalt, øker ønsket om skreddersydd undervisning kravet til at alle involverte produsenter har oversikt over hvilke behov som må oppfylles. I praksis betyr det at du må ha en fleksibel og tilpasningsdyktig skole som enkelt kan oppdateres og tilpasses de individuelle behovene til elevene og studentene dine.
  1. Nevrobasert design integrert i klasserommet: Individuelt tilpasset læring tar blant annet utgangspunkt i forskning rundt hjernens måte å arbeide på og hvordan det skiller seg fra individ til individ. Følger du med på utviklingen innen nevrovitenskapen kan du skape enda mer optimale læremiljøer. Faktisk kan «nevrotilpasset» interiør bli et konkurransemiddel for deg som utdanningsinstitusjon.
  1. Den pedagogiske floraen skaper spesielle behov: Mengden pedagogiske metoder øker. Det gir muligheten til å identifisere spesielle behov med tanke på det fysiske miljøet. Tenk pedagogisk i innredningen og skap pedagogisk tilpassede miljøer. Det kan fungere som en konkurransefordel. 

Les også: Godt arbeidsmiljø skapes og utvikles i fellesskap

One size does not fit all: 4 suksesskriterier for fremtidens læremiljø

Men hvordan kommer du dit? Hva kan du gjøre for å integrere masseindividualisering i skolen din og undervisningsmiljøene dine? Riktig strukturering og praktiske tilpasninger i det fysiske rommet vil gi en tilpasning på individnivå. Og det kan du gjøre ved å følge disse fire rådene:

  1. Skap stor variasjon med tanke på arbeidsflater og skolepulter.
  2. Ha muligheten til å endre innredningen basert på tema, emne og opplegg.
  3. Gi elevene og studentene muligheten til å delta i utformingen av læremiljøet.
  4. Sørg for å gi elevene og studentene muligheten for individuell stimulanseregulering i form av avskjerming.

Følger du disse fire rådene er du godt på vei til å skape en masseindividualisert skole, der individet står i fokus og skolen din blir et attraktivt alternativ. Vil du få flere tips om innredning i fremtidens læringsmiljø, og se nærmere på hvilke andre trender som treffer undervisningssektoren, anbefaler jeg deg å ta en kikk på den nye Trendrapporten vår. Du kan laste den ned gratis under her: