Hvorfor bakgrunnsstøy kan gjøre deg mer produktiv på jobb

Av:

Janecke Mathiesen

Janecke Mathiesen

Janecke Mathiesen er Market & Communication Manager for Kinnarps AS – og har ansvaret for all marketing, PR og online kommunikasjon. Hun har lang erfaring både fra byrå, som selvstendig og store internasjonale merkevarer.

De fleste kontorer er utformet som åpne landskaper. Og et av de største ankepunktene mot åpne kontorlandskaper, er støy – som skal bekjempes for enhver pris. Men noe bakgrunnsstøy på kontoret er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Faktisk kan det øke produktiviteten din.

Åpne kontorlandskaper har utvilsomt sine utfordringer med plagsomt høyt lydnivå, og antallet kontormedarbeidere som plages av støy på jobben er betydelig. Samtidig er det flere og flere arbeidsplassen som støtt og stadig legger deler av arbeidsdagen sin til kafeer, der mange, til tross for et høyt støynivå, føler de jobber bedre enn de gjør på kontoret. Hvordan henger dette sammen?

Støy er den største kilden til frustrasjon på arbeidsplassen

I en tidligere publisert artikkel, fremhevet vi en undersøkelse som viser at 40 prosent av kontormedarbeidere i Norge synes det er for mye støy på kontoret. 89 prosent av disse forteller at støy går utover deres evne til å konsentrere seg og 55 prosent sier at det reduserer produktiviteten deres. 

Forskning, sammenfattet av Harvard Business Review, viser at den største frustrasjonen med åpne kontorlandskaper er støy og mangel på lyddemping, slik som denne oversikten viser:

Kilde: Harvard Business Review

Man skulle neste tro at lukkede, private cellekontorer er den beste veien å gå for å forbedre situasjonen. Men det forklarer ikke hvorfor mange fokuserer og jobber bedre på kafeer. Er det egentlig støy i seg selv som er den virkelige årsaken til problemet? Mye tyder på at den virkelige årsaken ligger et annet sted. 

Hvem som lager støyen har betydning

Undersøkelser viser at det ikke nødvendigvis er støy som forstyrrer oss, men hvem som lager støyen. En annen interessant artikkel publisert av Harvard Business Review, trekker frem nyere forskning som viser at noe bakgrunnsstøy – ikke for mye lyd og ikke total stillhet – faktisk kan forbedre vår evne til å være kreative på jobben, så lenge vi ikke trekkes inn i samtalene rundt oss eller blir forstyrret i arbeidet vårt. Fremfor total stillhet, har det ideelle arbeidsmiljøet for kreativt arbeid noe bakgrunnsstøy.

Om det er slik, burde åpne kontorlandskaper, med prating, tasting på tastaturer, musikk og telefonsamtaler, være ideelle arbeidsmiljøer. Men problemet er, som artikkelen poengterer, at vi lett blir dratt inn i andres samtaler, forstyrret eller avbrutt når vi er på kontoret, særlig i åpne kontorlandskaper. Løsningen er altså ikke frihet fra støy, men frihet fra forstyrrelser.

Ulike arbeidssoner på kontoret

Å finne et rom du kan trekke deg tilbake for å jobbe uforstyrret, kan være en god strategi for å gjennomføre viktig og krevende arbeid. Men det forutsetter at kontorlokalene faktisk har ulike typer områder for ulike typer arbeid.

Å dele inn kontoret i ulike soner, er et tiltak som kan forbedre arbeidsmiljøet. Ulike arbeidssoner med hver sine «leveregler», øker gir ansatte muligheten til å velge selv hvor de skal arbeide for å løse oppgavene sine på best mulig måte. Slike soner kan være alt fra stillerom til store landskap eller rom der samtalen flyter eller loungeområder som stimulerer til avslappede samtaler og spontane sammenkomster og møter.

Et kontor som finner balansepunktet mellom noe bakgrunnsstøy og total stillhet, og gir ansatte større muligheter, vil være et kontor de ansatte vil elske.