Hvordan vil fremtidens læremiljø se ut? Ekspertenes dom

Av:

Christina Dahl

Christina Dahl

Vi er mange som har meninger og tanker rundt skolen, hvordan den bør fungere og hvordan den bør se ut. Derfor har vi i Kinnarps fasilitert unike møter mellom elever, rektorer, arkitekter, lærere, fysioterapeuter, produktutviklere, pedagoger og designere, for å diskutere hvordan vi sammen kan skape det beste læremiljøet for både elever og lærere. Velkommen til samtaler om fremtidens læremiljø.

Samtaler om fremtidens læremiljø

Det finnes en nysgjerrighet og entusiasme om hva som skal til for å skape den optimale skolen, og innspill kommer fra alle hold med et ønske om å skape et bedre utdanningsmiljø i fellesskap.

Vi har filmet og samlet alle de gode samtalene, slik at du kan få innblikk i ulike perspektiver og behov som driver frem utviklingen av fremtidens skole:

  • Produktutvikleren og rektoren: En samtale om digitalisering og hvordan læremiljøene kan skape en optimal læresituasjon mellom Jenny Hörberg, international product manager i Kinnarps, og Magnus Blixt, rektor ved Glömstaskolan i Sverige.
  • Skoleutvikleren og videregåendeeleven: En samtale om viktigheten av å la elevene være med å påvirke designet av deres læremiljøer imellom Peter Morfeldt, konsulent innen skoleutvikling og ledelse, og videregåendeeleven Tindra Saxe.
  • Skolegrunnleggeren og designeren: En samtale om hvordan design kan støtte oppunder læremiljøet og ideene og verdiene som ligger til grunn for skolen som helhet mellom senior designer Rikard Gartmyr og gründer og virksomhetsleder ved Skapaskolan.
  • Læreren og fysioterapeuten: En samtale om behovet for aktivitet og bevegelse mellom førskolelæreren Jenny Ohlis og fysioterapeut Ulrika Myhr.
  • Den konseptansvarlige og læreren: En samtale om digitaliseringen av læremiljøet mellom hovedlærer og Apple Distinguished Educator Monica Smedbäck Cardozo og Anders Larsson, Next Education Concept Manager i Kinnarps.

Du finner en oversikt over alle de gode samtalene ved å følge denne linken. Du vil garantert lære noe om hvordan alle de ulike personene ser på samme problemstilling.

Next Education: Trender og tips for fremtidens læremiljø

Alle de personene vi har snakket med, har vært med å gi gode innspill om fremtidens skole. Vi har også samlet noen tips som gjør det enklere for deg å vite hva du bør tenke på når det gjelder morgendagens læremiljø. De kan du lese her. Vi har samlet 75 års erfaring, tenkt nyskapning og forsket på ulike utdanningsmiljø – og kommet frem til hva vi mener er viktig for morgendagens skole. Du kan lese mer om funnene våre i vår fremtidsrapport, Next Education ved å klikke på linken nedenfor.