Hvordan innarbeide miljøhensyn i ditt anbud på kontorinnredning?

Av:

Stein Erik Einstad

Stein Erik Einstad

Stein Erik Einstad er salgsdirektør for Kinnarps AS, og har gjennom flere år i bransjen fått god erfaring med forhandlere, anbud, avtaler og produkt.

Det er mange faktorer å ta hensyn til når man legger ut anskaffelser på anbud. De fleste ønsker å vektlegge bærekraftighet og miljø når de skal kjøpe kontorinnredning, men det kan være vanskelig å vite hvilke konkrete krav man bør stille til leverandørene. Her er et forslag til hvordan du kan innarbeide miljøhensyn i ditt anbud:

1) Stoffer og materialer

Ta hensyn til bruk, varighet og miljø når du velger stoffer og krev at leverandørene bruker rene materialer. Husk at kontorinnredning som alt annet i et bygg avgir stoffer som vil påvirke dine ansatte. Ved å utelukke flammehemmere, formaldehyd og løsemidler får du stor effekt. Velg leverandører som er sertifisert for miljømerker som inneholder krav om kjemikalieinnhold (Møbelfakta og NF Environnement).

2) Fleksibilitet

Sørg for at møblene er fleksible i bruk. Samme møbel bør enkelt kunne:

  • benyttes av flere personer
  • flyttes
  • plasseres på ulike måter i rommet
  • kombineres på ulike måter
  • justeres i høyde

3) Velg FSC

Miljømerket FSC er en tredjeparts sertifisering som garanterer at treverket kommer fra leverandører som driver bærekraftig skogbruk. Skog er avgjørende for at vi skal klare å møte det globale målet i klimakonvensjonen og FNs bærekraftige utviklingsmål.   

Les også: Dette bør du vite om miljømerkene

4) Energieffekter

Er det behov for møbler som er tilkoblet strøm? Sjekk forbruket til disse og sammenlign mellom leverandørene.

5) Gjenbruk og RESIRKULERING

Møblene bør kunne brukes på flere måter eller til andre formål. Dersom kontoret skal moderniseres i fremtiden, bør det være mulig å skifte farge på stoler og bord uten å måtte kjøpe helt nye produkter. Det bør være mulig å plukke møblene fra hverandre og resirkulere de på en enkel og kostnadseffektiv måte og leverandøren bør kunne tilby råd om hvordan dette best gjennomføres. 

Les også: Hvorfor det lønner seg å tenke grønt, også på kontoret

6) Transport

Be leverandørene gjøre rede for transportmetode og –avstand. Hvor langt skal møblene og materialene fraktes og hvordan? Hva er fyllingsgraden i lastebilene?

7) Emballasje

Sjekk hvilken form for emballasje leverandørene benytter og hvilket materiale dette er laget av.

8) Følg anbefalingene fra Difi

Direktoratet for forvaltning og IKT har en egen fagside for offentlige anskaffelser. Der finner du råd og veiledning til hvordan du kan gjennomføre miljøvennlige anskaffelser i praksis.

9) Dokumentasjon

Krev dokumentasjon på gjennomførte miljøsertifiseringer og på at leverandørene kan møte kravene dere stiller. Sørg for å få fakta på bordet før dere tar en avgjørelse.

Les også: Ønsker du miljøvennlige kontormøbler? Tenk over dette før innkjøp

10) Forslag til vektingskriterier i utlysningen:

  • Pris: 40%
  • Kvalitet: 20%
  • Gjennomføringsevne av leveranse/rammeavtale: 10%
  • Miljø: 30%