Hvordan balansere sikkerhet og design i psykiatriske institusjoner?

Av:

Trine Jensen

Trine Jensen

Vellykket innredning av psykiatriske institusjoner og avdelinger krever en grundig koordinering av en rekke ulike faktorer. Det finnes ingen «one-size-fits-all»-løsning og designet må tilpasses institusjonen og institusjonens målsetninger. Men felles for alle institusjoner, bør være et fokus på en god balanse mellom sikkerhet og design. 

Enkelte helseorganisasjoner og institusjoner har et høyt fokus på risiko og ønsker et mest mulig trygt og sikkert miljø for pasientene sine. Andre ønsker å skape en mer hjemlig følelse og har et høyere fokus på estetikk. Disse to tilnærmingene kan føre til radikalt ulike designløsninger. Men den ideelle løsningen befinner seg et sted mellom disse ytterpunktene – et miljø som balanserer sikkerhet og design.

Viktigheten av design i psykiatriske institusjoner

I 1813 formidlet William Tuke, en betydelig personlighet innen psykiatrihistorien, utfordringene med et ensidig fokus på sikkerhet og en mangelfull prioritering av rehabilitering og komfort, som rapportert av Healthcare Design Magazine:

«Many errors in the construction, as well as in the management, of asylums for the insane appear to arise from excessive attention to safety. … In the construction of such places, cure and comfort ought to be as much considered as security». 

Tukes observasjon er like sann i dag, som den var den gangen. Sikkerhet er viktig, men et ensidig fokus på sikkerhet i designet og innredningen av psykiatriske avdelinger leder til et ugjestmildt, institusjonelt og ubeboelig miljø. Estetikk, design og interiør må også tas med i betraktningen for å forbedre rehabiliteringsmulighetene til psykiatriske pasienter. 

En britisk feltundersøkelse av et psykiatrisk sykehus undersøkte nylig hvordan arkitektur påvirker behandlingsresultatet og om den påvirker helsen. Forskerne så nærmere på den medisinske effekten av ombyggingen av det psykiatriske sykehuset South Downs Health i Brighton, som transformerte en 15-sengs avdeling i en viktoriansk mursteinsbygning med høye himlinger til en moderne lukket avdeling med enerom. Resultatene viste at pasientene ble utskrevet raskere i de rehabiliterte lokalene. Behandlingstiden ble redusert med 14 prosent, forbruket av smertestillende medikamenter gikk dramatisk ned, og sykehuset så en betydelig reduksjon i fysisk og verbalt truende atferd. 

Design innen helsesektoren generelt og psykiatrien spesielt, må finne det perfekte balansepunktet mellom sikkerhet på den ene siden og estetikk på den andre siden. Men hvordan skaper man et hjemlig miljø som også ivaretar sikkerheten til både ansatte og beboere? 

Et balansert miljø for psykiatriske institusjoner

Rapporten «Common Mistakes in Designing Psychiatric Hospitals» trekker frem en rekke kritiske faktorer i designet og innredningen av psykiatriske institusjoner: 

  • Samarbeid: Arkitekter og interiørdesignere bør gå sammen med sykehusmedarbeidere og pasientgrupper for å undersøke og definere hva som skal til for å designe og innrede helsebringende og terapeutiske miljøer som også ivaretar sikkerheten.
  • Fokus på trivsel: En hjemlig følelse kan ofte være trivselsskapende for pasienter og beboere på helseinstitusjoner. Men hva som oppleves hjemlig for én beboer, kan oppleves fremmed for en annen. Istedenfor å tenke hjemlig, er det mer realistisk å tenke at man skal skape et velkomment, ikke-truende miljø der pasientene føler seg avslappede og komfortable. Også her er samarbeid viktig. Arkitekter, sykehusmedarbeidere, pasientgrupper og interiørdesignere må gå sammen for å finne den riktige kombinasjonen av elementer for å realisere et slikt miljø.
  • Risikovurderinger: Designere og ansatte må gå sammen for å definere hvilken risikograd som er akseptabel og passende for beboerne i helseinstitusjonene, både på et overordnet institusjonsnivå og på hver enkelt avdeling. Dette vil blant annet påvirke og legge føringer for innredningen av de ulike miljøene, avdelingene og rommene.
  • Synlighet: En av de viktigste designtiltakene i en psykiatrisk institusjon eller avdeling, er å maksimere den visuelle observasjonsevnen ansatte har overfor pasientene. Dette må adresseres tidlig i design- og interiørfasen. Rom og miljøer nært områdene sykepleiere og faglig personell oppholder seg kan innredes som komfortable oppholdsrom med behagelige sitteplasser. 

Konkrete råd for økt sikkerhet i design og innredning

Den samme rapporten nevner også flere viktige punkter som bør være et minimum i designet og innredningen av psykiatriske institusjoner:

  • Bruk av farger, tekstur og naturlige materialer kan redusere det institusjonelle preget som ofte kjennetegner psykiatriske institusjoner og kan bidra til å skape en hjemlig følelse.
  • Belysning må sikres slik at tilgangen på lyspærer, og dermed glass og elektrisitet, begrenses. Bordlamper er spesielt vanskelig å sikre, så disse bør unngås.
  • Slitesterke og myke, polstrede møbler med treverk bør boltes fast for å unngå at de blir brukt til å skade noen.
  • Baderom må designes med sikkerhet i fokus. Kompromisser i slike rom kan få katastrofale konsekvenser.
  • Rømningsveiskilt, sprinkleranlegg og brannslukkere må installeres, til tross for at det forsterker det institusjonelle preget i lokalene.