Global learning network: Slik påvirker det fremtidens læremiljø

Av:

Janecke Mathiesen

Janecke Mathiesen

Janecke Mathiesen er Market & Communication Manager for Kinnarps AS – og har ansvaret for all marketing, PR og online kommunikasjon. Hun har lang erfaring både fra byrå, som selvstendig og store internasjonale merkevarer.

Som lærer eller rektor vet du at fremtidig læring vil foregå på tvers av geografiske grenser, og at de tradisjonelle rollene i undervisningssektoren endres. Det er resultatet av en voksende globalisering. Nå kommer lærere og studenter fra hele verden, og utdanningsnettverk utfordrer de gamle hierarkiene. Bli rystet, eller bli med!

Tradisjonelle klasserom blir erstattet med rom eller teknologi som støtter global læring, og digitaliseringen støtter stadig delingen av ny kunnskap. Akkurat som du kjøper en telefon produsert i Kina, kan du nå dra nytte av de nyeste pedagogiske erfaringene fra New Zealand, USA og alle verdens land. Men hvordan påvirker denne globaliseringen fremtidens læringsmiljø?

Fremtidens klasserom

Hjem, kontormiljøer og til og med fabrikklokaler blir fremtidens klasserom. Skolens innovasjonsbehov drives av omverden, og omverden må lokkes inn for å møte elevene der de er. Det stiller helt nye krav til hvordan vi innreder og utformer våre nye skoler.

Skal du henge med på globaliseringen av undervisningssektoren bør du tilrettelegge for læring i stadig flere miljøer, forberede elevene på en verden som stadig endrer seg og tilrettelegge for alle ulike generasjoner og behov.

Det er nemlig ikke bare unge som trenger utdanning. Også eldre videreutdanner seg. Både fordi de jobber lengre, men også fordi de vil følge med på den siste utviklingen innen teknologiske og digitale løsninger.

Les også: Godt arbeidsmiljø for flere generasjoner på arbeidsplassen 

Tilrettelegg for fleksibilitet

Så hvordan tilrettelegger du for en globalisert og digitalisert undervisningshverdag? For det første må du legge til rette for utviklede digitale læresystemer som tilpasses de ulike behovene til elevene. For det andre må du ha møbler til skole og interiør som støtter oppunder fleksibilitet. Alle må kunne følge undervisningen fra en skjerm hvis de har behov for det, og elever med særskilte behov må enkelt kunne komme seg inn i klasserommene og bevege seg i læringsmiljøene. Hvordan tar du hensyn til studenter med særskilt behov?

Skal du fortsette å innrede skolen din etter de tradisjonelle, ensartede læringsmiljøene, eller ser du behovet for å tilpasse læringsmiljøet til fremtiden? Hvis sistnevnte appellerer til deg, anbefaler jeg deg å ta en nærmere kikk på hvordan global learning network og andre trender påvirker fremtidens læringsmiljø her: