Fremtidens krav til sykehjeminnredning

Av:

Trine Jensen

Trine Jensen

Mange sykehjem har behov for en oppgradering, en oppgradering som setter beboernes behov, trivsel og helse i førersetet. Ikke minst trenger de en oppgradering for å imøtekomme en stadig økende andel eldre i samfunnet vårt. Denne artikkelen gir deg rådene du trenger for å ivareta fremtidens krav til sykehjeminnredning.

Levealderen stiger i Norge, og en eldrebølge er i ferd med å skylle inn over samfunnet. Sammenligner vi historien med dagens fremtidsestimater, er tallene slående. I 1950, var kun åtte prosent av befolkningen over 67 år, mens det er forutsett at denne andelen vil øke til nærmere 17 prosent i 2030 og til 21 prosent i 2050. Følgelig vil det bli flere og flere beboere på sykehjem og aldershjem i tiden som kommer, og vi må tilrettelegge for at både trivsel og helse kan bevares inn i alderdommen. Riktig innredning, som ivaretar beboernes behov, kan være et sterkt virkemiddel for å oppnå dette.

5 kriterier for god innredning i sykehjem

Vi har identifisert fem kriterier som er essensielle for å ivareta beboernes trivsel og helse:

  • Gjør sykehjemmet om til et hjem: Det viktigste du kan gjøre for å ivareta trivselen og helsen til beboerne på sykehjem, er å bringe samfunnet inn til dem. I 2016 publiserte Forbrukerrådet en rapport der de kartla hva som skaper trivsel hos eldre på sykehjem, ved å la de eldres stemme bli hørt og forstå hvordan sykehjem best kan tilrettelegge for å bidra positivt til beboernes helse og opplevelse av trivsel. Blant funnene er det flere gode praksiser knyttet opp mot innredning av sykehjemmene. Kanskje viktigst er ønsket om å møblere sykehjemmet som et hjem.
  • Ivareta brukernes behov: Sett deg inn i brukernes behov og ønsker, og forsøk å forstå hvordan de opplever verden rundt seg. Demente beboere, for eksempel, kan ofte kjenne på en følelse av uro, som kan forsterkes om de ikke kjenner seg igjen. Rolige harmoniske farger, som samtidig gjør det lett å orientere seg, kan derfor være en fornuftig løsning.
  • Velg kvalitetsmaterialer: Sittemøbler blir ofte mye brukt på sykehjem, så de må være slitesterke og av god kvalitet. Samtidig må du huske at møbler i helseinstitusjoner rengjøres oftere enn for eksempel kontormøbler og møbler i hjemmet, så det er viktig at overflatene også er slitesterke.
  • Kjøp funksjonstilpassede møbler: Beboere må ofte flyttes i sittemøblene. Innredningen må reflektere dette. Møbler med hjul kan være en god løsning for å ivareta dette kravet. I tillegg bør møblene ha tilstrekkelig reguleringsmuligheter, slik at både rullestolbrukere og beboere som sitter i vanlige stoler kan få plass ved spisebordene og hvilestoler kan tilpasses beboernes ulike ønsker og behov.
  • Ivareta sikkerhet: Innredningen må sørge for at sikkerheten til beboerne ivaretas. Dette inkluderer fargevalg som gjør det lett å orientere seg i korridorer og rom, merkinger i trapper og møbler som er lett å bruke og som ikke kan brukes til å skade andre om det skulle oppstå utagerende atferd på sykehjemmet. 

Les også: 7 tips til materialvalg ved innredning av sykehjem

Case: Mauersegler – en aldersbolig for demente

Etter en omfattende renovering, åpnet aldersboligen Mauersegler i Sveits i 2014. Fordelt på to etasjer, er aldersboligen hjem til 17 beboere med demens, som har sine unike krav til innredning. Fra å ha et uryddig miljø, innredet med et utall ulike møbler, er aldersboligen nå et stjerneeksempel på et enhetlig og hyggelig miljø, der kvalitet, funksjon og sikkerhet står i førersetet.

For å gjennomføre denne transformasjonen ble balanse på tvers av ulike miljøer, ivaretakelse av beboernes individuelle behov og en hjemmekoselig atmosfære satt som overordnede mål. Valg av møbler, farger, tekstiler og lys ble brukt strategisk for å skape en balanse i alle de ulike rommene. Resultatet ble et gjennomtenkt, åpent og hjemmehyggelig miljø i en helhet med høy kvalitet. Du kan se bilder av hvordan aldersboligen ser ut i dag, her. 

Les også: Fargevalg i lokaler for demente: Hva bør vi tenke på? 

Tips til innredning i ulike miljø og rom

Møblene du velger å innrede sykehjemmet med, må støtte oppunder en overordnet innredningsstrategi som skaper gode miljøer og rom for trivsel og velvære. Derfor gir vi deg noen tips til hvordan du kan innrede sykehjemmet på tvers av de ulike miljøene og rommene:

  • Entreen: Hvordan entreen ser ut, påvirker hele besøket. En varm og imøtekommende mottakelse, kan utgjøre forskjellen mellom et godt og et dårlig besøk. Skap et velkomment førsteinntrykk.
  • Fellesrom: Skap attraktive, innbydende rom for både individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteter, som å lese, spille, se på TV eller lene seg tilbake og slappe av. Sørg for at fellesrommene er møblert for god sittekomfort og har oppbevaringsplass for bøker, aviser, brettspill og lignende.
  • Spiserom: Hvordan det ser ut i spiserommene, har avgjørende betydning for allmenntilstanden til beboerne. Og å designe spiseplasser, er mer enn bare å skape effektive fastfood-restauranter. Lyd og lukt må også tas hensyn til. Skap et rolig og luftig miljø med innredningen. Da blir både maten bedre og menneskene lykkeligere.
  • Beboerrom: Alle beboere på sykehjem trenger og fortjener et stille rom de kan trekke seg tilbake i. Her er innredningen spesielt viktig. Sørg for at beboerrommene har ergonomisk gode og behagelige miljøer, som underbygger hvile og rekonvalens.
  • Kontorområder: De ansatte på sykehjemmene må naturligvis ikke glemmes. Kontorområdene må innredes slik at ansatte kan gjøre typiske skrivebordsjobber, med ergonomiske møbler som ivaretar deres helse og trivsel. 

Konklusjon

Å møte fremtidens krav til innredning i sykehjem spesielt og helseinstitusjoner generelt, er å skape fasiliteter, miljø og rom som stimulerer til trivsel og velvære. Det handler om å få menneskene som lever på institusjonene til å føle trygghet og å føle seg som hjemme. Dette krever mer enn tilfeldig møblering og en lite gjennomtenkt innredningsstrategi; det krever at løsningene ivaretar og reflekterer den enkelte beboers unike behov. Da kan du skape varme miljøer som inviterer til samhandling og føles trygt og godt for en stor del av samfunnet vårt som fortjener en verdig tilværelse i de siste årene av livet.