Fargevalg i lokaler for demente: Hva bør vi tenke på?

Av:

Irene Dahl

Irene Dahl

Stadig flere innser at omgivelser og miljøer har en betydelig effekt på pasienters opplevelse av behandlingen de gjennomgår og, i noen tilfeller, deres faktiske bedring. For demente kan særlig riktig bruk av farger gjøre store forbedringer av beboernes tilværelse.

Hvert fjerde sekund rammes en ny person av demens på verdensbasis. I 2010 ble det anslått at nærmere 36 millioner mennesker hadde demens. I 2013, nærmere 44 millioner. Og tallet ventes å stige videre. Her i Norge antas det at nærmere 70 000 personer lider av demens. Og etter hvert som levealderen generelt øker i samfunnet, vil antallet demente også øke ytterligere i årene som kommer.

Med et stadig økende antall demente i sykehjemmene og behandlingssentrene, blir behovet for å skape tilrettelagte lokaler større. En strategisk bruk av farger kan bidra til å øke trivselen i lokalene betydelig. Her gir jeg deg noen tips til hva du bør tenke på.

Viktigheten av farger i behandlingen av demente

Ingen andre steder må de helsemessige og trivselsrelaterte behovene ivaretas i interiør og møblering i så stor grad som innen helsesektoren. Særlig gjelder det for pasienter med demens. En hjemlig atmosfære er gjerne viktig, samtidig som funksjonelle krav må ivaretas. Med en strategisk og kvalifisert bruk av farger i sykehjemmets omgivelser kan du støtte både orienteringsevnen og funksjonsnivået samt øke trivselen til de som lider av demens. 

Farger er spesielt viktig i behandlingen av demente. Det gjelder alt fra fargebruken på vegger og møbler, så vel som på kjøkkenutstyret. Faktisk viser forskning at bruken av farger på tallerkenene brukt i sykehjemmene direkte påvirker hvor mye mat demenspasientene spiser. Helt hvite tallerkener kommer dårligst ut, mens tallerkener med gul kant viser seg å vekke matlysten mest. Det forteller noe om betydningen av farger i behandlingen av demente. 

Les også: Skal du innrede sykehjemmet? Da bør du tenke på dette 

Bruk kontraster som orientering

Demens er en sykdom som påvirker hukommelsen og de kognitive funksjonene til mennesker, noe som ofte resulterer i misforståelser og forvirring. Ikke sjelden har demente utfordringer med å forstå omgivelsene sine. For alle som er involvert i designet av et sykehjem for beboere med demens, er dette essensielt å huske på. Fargebruken kan nemlig hjelpe demente å forstå omgivelsene sine og hjelpe dem til å orientere seg.

Spesielt viktig er bruken av kontraster som et verktøy for å trekke oppmerksomheten til de romelementene og rommene som er viktige og vekk fra de områdene beboerne ikke skal oppholde seg i. Her får du noen tips:

  • Bruk kontraster for å understøtte beboernes evne til å orientere seg. Kontrastfarger på dører beboerne behøver å finne, er viktig. Bruk gjerne kontraster for å synliggjøre nøkkeldestinasjoner som spisesal, baderom, stue og beboernes egne rom. Og bruk kontraster for å gjøre det lett å skille mellom ulike møbler i interiøret, for eksempel mellom gulv, stoler og bord.
  • Unngå sterke farger og kontraster på gulv. Det vil gjøre det lettere for beboere med demens å bevege seg rundt i omgivelsene sine på en trygg måte. Unngå gjerne også spesielt travle mønstre på gulvene. Og la være å bruke gulvbelegg i farger som kan feiltolkes som vann eller «sorte hull» man kan falle ned i.
  • Bruk veggfarge på dører til ansattes arbeidsrom. Gjør dørene til områder som kun er ment for ansatte anonyme for beboerne. Er veggfargen hvit, er hvite dører som leder til områder man ikke ønsker beboerne skal bevege seg i gjerne et fornuftig valg.

Les også: 7 tips til materialvalg ved innredning av sykehjem 

Bjønnes bo- og behandlingssenter i Nøtterøy kommune er et godt eksempel på hvordan farger kan brukes i sykehjem og behandlingssentre beregnet på mennesker med demens. Hvis du vil lese hvordan de gikk frem, hvilke interiør- og designvalg de tok, samt se bilder av hvordan det endelige resultatet ble, kan du laste ned vår referansecase like nedenfor: